ﺗﺒﺴﻢ ﺁﻏﺊ ! زمزمه ای امروز مردم در کابل

۸:۵۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
ﺗﺒﺴﻢ ﺁﻏﺊ ! زمزمه ای امروز مردم در کابل

kkسلام دوستان

مردم شریف کابل از اقشار و اقوام مختلف در جلوی ارک رسیده اند تا هنوز از طرف ارگ کدام واکنش نشان داده نشده است .
مردم اعلام کرده اند تا به خواسته های شان نرسیده اند به اعتراض مدنی خود ادامه خواهند داد .

اینک دلسروده های شاعر درد مند وردوست عزیزم رضا واثق  در رثای  هفت عزیز پر پر شده وخطاب به تبسم شکریه . تبسم که دنیا را به شورش انداخته است .aaa

ﺗﺒﺴﻢ ﺁﻏﺊ !

ــــــــ۰ــــــــ
ﺧﺒﺮ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ، ﺩﻩ ﮐﺎﺑﻞ ﺭﺳﯿﺪﻩ !
ﺗﺒﺴﻢ ﺁﻏﺊ ﺍﺯ « ﺯﺍﺑﻞ » ﺭﺳﯿﺪﻩ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡِ ﺧﺰﺍﻥِ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺳﻮﺯﺍﻥ
ﻭﻟﯽ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻨﺒﻞ ﺭﺳﯿﺪﻩ

ــــــ۰ــــــ
ﺭﺳﯿﺪﻩ، ﻧﻮﻧﻬﺎﻝِ « ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ» ﻫﺎ
ﺳﺘﺎﺭِﻩ ﺑﺮﺝ ﻭ ﺑﺎﻡِ « ﻏﺰﻧﻮﯼ » ﻫﺎ
ﺳﺮﻭﺩِ ﮔﺮﻡ ﻭ ﭘُﺮ ﺳﻮﺯِ « ﺳﻨﺎﯾﯽ »
ﻃﻨﯿﻦِ « ﻣﺜﻨﻮﯾﯽ ﻣﻮﻟﻮﯼ» ﻫﺎ !!!sp
ــــــ۰ــــــ
ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺩﺧﺘﺮِ « ﺍﺑﺮﯾﺸﯿﻤﯿﻦ ﺭﺍﻩ!!«
ﺳﻤﻨﺪِ ﺗﯿﺰ ﻭ ﺧﻮﺷﮕﺎﻡِ « ﺗﮕﯿﻦ ﻫﺎ»
ﺭﺳﯿﺪﻩ، ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯾﯽ « ﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ !«

ﺳﻔﯿﺮ « ﺩﺭﻩ ﻫﺎ » ﻭ « ﺩِﻩ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎ »
ــــــ۰ــــــ
ﺭﺳﯿﺪﻩ، ﺁﻥ ﮔﻞِ « ﺳﺮﺧﻮ » ﺭﺳﯿﺪﻩ
ﮔﻞِ ﺳﺮﺥِ « ﻫﺰﺍﺭﺳﺘﻮ » ﺭﺳﯿﺪﻩ !!
ﻣﯿﺎﻥِ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ «ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ »
ﻏﺰﺍﻝِ ﻧﺎﺯِ « ﻏﺮﺟﺴﺘﻮ » ﺭﺳﯿﺪﻩ !
ــــــ۰ــــــ
ﺭﺿﺎ ﻭﺍﺛﻖ

گل سرخ (هزارستو) توی تو 

نماد وحدت ازمو توی تو 

تبسم های تو چل دوخترو ره 

یکی پس دیگری حیرو کدی تو 

چه زیبا  وچه با معنا سروده ای  خوش به حال تبسم  که تبسم اش چه غوغای خلق کرده است . مرحبا  به دوست دردمندم .  شعرت را چندین بار خواندم و هر بار بیشتر از یک بیت را نتوانستم بخوانم  اشگ امان نمی دهد و  همه خواندیم  و گریستیم .

قلمت نویسا باد دوست عزیزم رضا واثق

ff

1,930بازدید

کامنت بسته شده است.