مصاحبه با مسوول شرکت همکار مجری پروژه سرک لومان داوود

مدبریت ۲:۳۰ ب.ظ ۲

سید همایون مجری پروژه سلام دوستان

همانطوری که وعده داده بودم  با توجه مصروفیت تایستان  وکارهای خواسته وناخواسته که گریبان گیر ما شده  وبه جهت اهمیت موضوع وقت گذاشتم  سراغ مسئول پروژه را بگیریم  تا بدانم که مشکل کار در کجا است . بد بختانه قضایا بسیار پیچیده است در همه جای دنیایی ضد بند زیادی در این قرار داد ممکین است باشد در این کشور خراب شده که دیگر  …. 

 تعجب این  است ما که زخم برداشته از کم کاری مسولین  حکومتی در گذشته هستیم  ادعا داریم  که در گذشته  دیگران بر ما حاکم بودنه اند  به این دلیل نه خواستند برای ما کاری انجام بدهند  اما حالا چه ؟  حالا  ولسوال قاضی قومندان پولیس در این منطقه از خود مان است  پول پروژه های اجرایی را کشور های خارجی می دهند در عین حال  بجای سرک درجه ۲  وبجای پلچک های پخته  جاده وپلچک خای کلی تحویل مردم میدهند  کجایند آنهای  دم از این روز ها می زدند  چرا صدای ش یلند نیست. 

شما دوست عزیز روشن فکر چرا ؟ !!! روزی نزدیک به سه هزار از این صفحه دیدن می کند  و گوشه از ظلم های که بر این مردم روا داشته می شود  کسی دم بر نمی اورند  ودریع از یک داد فریاد ونظر !!!  چه شده است شما را ؟!! ! 

متاسفانه همه چیز را در این صفحه نمی توان به دلایل نوشت  فاجعه در همه  زمینه اتفاق افتاده  دارد  می افند  شما کی وچه طوری به برادران که در این مشکلات محصور مانده کمک می توانید بکنید  کی ؟!!  آیا از خود پرسیده اید چرا حالا این ظلم  توسط خود ما بر خود ما اعمال می شود  انصافا این دیگر پزرفتنی نیست  . از فساد اداری  گرفته تا همه نوع فساد را می تواند دید .

اری عزیز  اگر امروز به فکر دوستان که از بد روز گار در این جا به فریادش نرسید شاید فردا  دیر باشد . وازما گفتن از شما نشنیدن .

 به هر صورت ما می توانیم گوشه از فساد اداری که در قرار داد زد بند های آنها وجود دارد  از لا یلای صحبت های آنها پی ببریم و می توان به یک نتیجه گیری های برسیم که قصیه از چه قرار است .

سید همایون مسوول شرکت همکار مردی پر حرف است و هیچ انتقاد مردم را قبول نه می کند او که از لهجه اش معلوم است بشتر در غزنی زندگی کرده می خواهد با پر حرفی خود سر مردم کلاه گذاری کند . و او در مصاحبه که با ما انجام داده باز هم نه پذیرفته که کار سرک خوب نیست و از افشا بودیجه این سرک نیز خود داری می کند .

متن مختصر مصاحبه که با سید همایون مسوول شرکت همکار انجام داده ایم قرار ذیل می باشد .

آغا صاحب شما خود را برای ما و خوانندگان سایت جاغوری یک معرفی نماید

انجنیرسید همایون هستم از قریه بکول ولایت غزنی

جاغوری یک ‍: آقای سید همایون انتقاد مردم بر این است که سرک را به صورت اساسی یعنی مطابق قرار داد که شما دارید کار نکرده اید و همین حالا شما نیز می بینید که نمایندگان مردم ناوه جاغوری به شمول مقامات دولتی دراین جا جمع هستند و جواب شما در مورد چه است ؟

سید همایون : جواب من این است بنده از غزنی آمدم تا نواقص که در سرک میباشد آن را اصلاح کنیم و تا برای انجنیران که در ساحه هستند و نیز سر پرست سرکت تا این نواقص ها گرفته شود .

جاغوری یک : آقای سید همایون حالا که کار سرک تمام شده چه گونه می خواهید نواقص هایش را گرفت ؟

سید همایون : فعلا خوب یک مقدار سرک که مانده و تکمل نشده ما جعل اندازی می کنیم و نواقص که در سرک است ما به آن رسیدگی می کنیم .

جاغوری جا های که فعلا شما جعل اندازی کرده اید حالا که موتر ها به ندرت رفت و آماد می کند کف سرک لوج شده آیا همه این سرک این قسم جعل اندازی می شود که حتی یک ماه هم دوام نکند .

سید همایون : موتر های خودر است جغل ها را پراکنده می کند ازاین بشتر نه می شود .

جاغوری یک : امروز که ما در ساحه آمده ایم و بشتر انتقاد روی پلچک ها است که شما سمنت ارزان قیمت را باگل مخلط می کنید ودر آن کار می گیرید در این رابطه چه گفتنی دارید ؟

سید همایون : تا حال که ما سمنت را کار کردیم از سمنت فروشی داخل خریداری کردیم حالا که آنها سمنت کمبود کرده گاهی از سمنت های ارزان قیمت که آنها هم سمنت خوب است استفاده شده است .

جاغوری یک : یک قسمت سوال ما را جواب نداید مردم می گویند که شما به جای ریگ از خاگ و گل با سمنت مخلط کرده سک کاری ها را تمام کرده اید .قسم که ما هم می بینیم آیا این تقلب نیست ؟

سید همایون : ریگ که ما در این مسیر کار کرده ایم از ریگ های محل است نه ریک که از ریگرشن ولایت غزنی اورده باشیم .و ریگ های که در این مسیر کار گرفت شده چیزی است که در محل می باشد از آنها کار گرفته می شود.

جاغوری یک : بهر صورت تقلب در هر بخش این سرگ به خوبی نمایان است در مورد خاگ که از دو طرف سرک جمع کرده در وسط سرگ انداخته اید باید هر ۱۰ سانتی یک بار لنگر شود و اگر احیانا این کار را نکرده اید شما هر نیم میتر یک بار لنگر می کردید در حالی که شما بالای تقریبا ۸ متر یک بار لنگر برده اید ان هم بدون آب باشی این کار مثلی است که توسط یک کارگر ساده توسط فرغون (گادی ) خاک های مرده را بالای سرگ جمع کرده باشد سرک که شما ساخته اید همه گل است جاغوری هم که یک منطقه می باشد که زمستان ها برف نسبتا زیاد می آید و فصل باران نیز بارندگی ها می شود شما با این س
رک که ساخته اید مردم را به مشکلات فراوان گرفتار می کنید وقتی بارندگی شود گل های که بالای سرگ انداخته اید نرم می شود دیگر موتر های حرکت نه میتواند وجدانا این قسم کار کردن درست است ؟

سید همایون :شما در مسایل انجنیر نه می فهمید این خاک از طرف انجنیران یونبس و فواید عامه تاین شده است وقتی هیئت از طرف فواید عامه و یونبس آمد بازما جعل اندازی می کنیم .

جاغوری یک : از حرف های شما معلوم می شود که آدم عیر مسلکی هستی حال مهمان هستی بشتر از این چیزی نه می گویم . در مورد این که ریک های کوهی یا به قول شما جغل که بالای سرک باید انداخته شود چند قدر باید باشد و این جعل را از کجا تهیه می کنید ؟

سید همایون : ۱۵ سانتی باید جغل اندازی می شود و این جعل را از کوه های محل تهیه می شود .

جاغوری یک : اقای سید همایون تمویل کننده این این مسیر کی است و هذینه آن چه مقدار می باشد . ؟

سید همایون : تمویل کننده یونبس است زیر نشر فواید عامه از بانگ جهانی در مورد قرار داد و هذینه آن من اطلاع نداردم .

جاغوری یک : شما که مسوول شرکت هستید خبر ندارید پس کی اطلاع دارد و تا جای که من خبر دارد هزینه مالی آن فی کیلو متر ۷۵ هزار دالر امریکایی است ایا شما می پذیرید ؟

سید همایون : مقدار بودیجه در کاغذ قرار داد میباشد برایم دقیق معلوم نیست نه خیر ۷۵ هزار دالر شایعه است .

جاغوری یک : سرک که قرار است شما بسازید طول و عرض آن چند می باشد ؟

سید همایون : بر سرک ۱۰ متر و درازی سرک ۱۷ کیلومتر

جاغوری یک : اما شما فعلا ۹ متر بر سرک را تکمل کرده اید و گولای ها و کج گردیشی ها را نیز به حال خودش رها کرده اید؟

سید همایون : خیر است نواقص که دارد باز اصلاح می شود .

جاغوری یک : ایا از نظر نرم انجنیری به شما اجازه میدهد که شما ریک را از کوه جمع کرده روی سرک بی اندازید ؟

سید همایون : معلوم است که به ما اجازه میدهد چون ما قرار داد ما همین قسم است . و چیزی که در ساحه موجود باشد ما ازهمان استفاده می کنیم .

جاغوری یک : جیزی دیگر که کار را متوقف ساخته شما شایعه کرده اید که ولسوال و مقامات ولسوالی جاغوری از شما پول خواسته است این واقعیت دارد ؟

سید همایون : این حرف های داخل منطقه است ازطرف شرکت کدام مشکل نبوده و کسی از ما پول نخواسته است .

جاغوری یک : آقای سید همایون شما که ادعا دارید انجنیر هستید ایا واقعا درس های انجنیری را کامل خوانده اید اگر بلی به کدام جای و کدام دانشگاه ؟

سید همایون : مه از اکراین دیبلوم خود را گرفتم و دیبلوم دارم من انجنیر هستم .

جاغوری یک به عنوان آخرین سوال اگر شما رضایت مردم را بگیرد در کار این سرک باید چه کار بکنید تا رضایت مردم را بگیرد ؟

سید همایون : جیزی که نواقص دارد می گیرم .

از سوی دیگر شخصی به اسم سید رضا که پلچک ها را باید بسازند به شدت زیر سوال قرار گرفته اند که چرا در کار برد پلچک ها از بی کیفیت ترین مواد های به کار برده است .

سید رضا از باشندگان سنگماشه قریه جوی نو پسر سید علم می باشد او در مصاحبه ی با ما چنین می گویند .

سید رضا: بنده مدیر پلچک های شرکت همکار در مسیر سرک سر لومان الی داود می باشم .

جاغوری یک : چرا مردم این قدر انتقاد دارد که کار ها بصورت درست و اساسی پیش نرفته ؟

سید رضا : اینجا هر قسم مردم هستند و حالا همه شاهد هستند و تا جای که از توان می هست مردم را قناعت می دهم و اینکه مردم بالا تر از توان ما توقع دارند دیگه هیچ کسی کار نه می تواند .

جاغوری یک : منظور تان از قناعت دادن چه است ؟

سید رضا : منظورم از قناعت این است که سنگ که ما کار کرده ایم بهترین سنگ است و مواد که ما به کار گرفته ایم نیز مواد خوب است و کار نیز خوب می باشد .

جاغوری یک : نظارت که ما و مقامات دولتی ونیز مردم و نمایندگان منطقه داشتیم پلچک های که شما ساخته اید وقتی کف پلچک ها را بیل می زدیم به جز خاک مرده چیزی دیگر نبود با چنین چیزی که خود مردم از چشم سر ببیند چطور باید قناعت نمایند ؟

سید رضا : آن پلچک که شما می گوید تا حالا کارش تمام نشده صرف یک بار که ولسوال صاحب جاغوری اعتراض نموده بودند کار آن تحطیل شده بود . و در آینده آنها آماده شده و کار بالای آن شروع می گردد .

جاغوری یک : اقای سید رضا چیزی دیگریکه مردم شکایت دارند از سمنت بی کیفیت و همچنان سمنت را با خاک مخلوط ساخته و مردم نیز بشتر روی این مسئله اعتراض داشتند نظر شما در این مورد چه می باشد ؟

سید رضا : از طرف شرکت برای ما دستور داده می شود که سمنت و سنگ که در ساحه موجود است و ما قرار دستور از ریگ و سنگ ساحه استفاده می کنیم .

جاغوری یک : ایا نه می شود که شما هم بالای شرکت که برای شما دستور می دهند انتقاد کنید که خلاف نرم انجنیری هست حداقل دیگر نه فردا به منافع این مردم کار ها صورت بگیرد ایا شما تا حالا اعتراض هم داشته اید /

سید رضا : چیزی که ضرر مردم باشد من هم که مدیر پلچک ها هستم و هر پلچک که نواقصی داشته باشد بنده برای انجنیر خود شرکت مشوره می کنم و آنها اگر قناعت ما را گرفتند خیلی خوب اگر نگرفته وظیفه انجنیران است .

جاغوری یک : آقای سید رضا همان قسم که خود تان هم در جریان بودید ناخون شرکت هم طرف شما بالا بود و هر بار برای شما می گفتند که کار ها را درست انجام نداده اید و مسوول شرکت هر بار برای مردم می گفتند که سید رضا از خود شما مردم است اگر سمنت را همراه خاک مخلوط کرده و یا کار ها را به صورت اساسی انجام نداده مشکل از سید رضا بوده است شرکت برای شان دستور داد

985بازدید

۲ دیدگاه »

 1. یاقوب زاید سرطان ۲, ۱۳۹۱ در ۶:۲۵ ب.ظ -

  جمعه ۲ تیر۱۳۹۱ ساعت: ۱۸:۲۵

  مومن زاده عزیز ممنون از زحمات شما!!

 2. شاحسین (پیمان ) سرطان ۱۰, ۱۳۹۱ در ۹:۳۵ ق.ظ -

  شنبه ۱۰ تیر۱۳۹۱ ساعت: ۹:۳۵

  با تشکر نهایت صمیمانه از مومن زاده عزیز!!!!!!!!
  کاش تعداد بیشتر از عزیزان ما دراین باره که دراطرافش چی می گزرد وچی می شود احساس مسولیت کنند . راجع به چنین خیانت ها گله ما ازکسانی است که درکوچکترین گرد همایی ها با یو نیفورم های مذهبی ودولتی در صدر جلسه می نشینند وهی دم از حفظ ابرو حیثیت وتامین رفاه مردم می زنند .
  درقدم اول مسولیت مربوط ولسوال صاحب بوده که درزمینه با نماینده وزارت محترم فواید عامه درجاغوری یا درغزنی موضوع را درجریان بگزارند وبعدا وظیفه نماینده های شوراهای انکشافی یا شورای ولسوالی می باشد که موضوع را پی گیری نمایند.
  ازتمامی عزیزان که درزمینه می توانند همکاری نمایند خواهشمندیم که نگزارند دزدان بی رحم از بودجه ملی ومردمی لقمه چربی بردارند !!!!!!!!!!!!۱