معرفی اجمالی سازمان دانشنامه هزاره:

۴:۳۰ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
معرفی اجمالی سازمان دانشنامه هزاره:

معرفی اجمالی سازمان دانشنامه هزاره:FB_IMG_1544933809179
دانش‌نامه هزاره به همت و ابتکار فاخر «بنیاد دانش‌نامه هزاره» بنیادگذاری و برنامه‌ریزی شده است.
شش سال پیش فرهیختگان بنیاد دانشنامه طرح دانشنامه را پی ریختند و به همت نویسندگان ارجمندی همراهی شد. دفتر مرکزی دانشنامه در مشهد به همت و سرپرستی استاد مظفری کارهای عملی و علمی دانشنامه را آغاز کردند که به سرانجام شیرین انتشار جلد نخست آن انجامیده است به استاد مظفری و همکاران گرامی در بخش‌های مختلف علمی و اداری دستمریزاد می‌گویم.
در گام نخست ده‌ها هزار مدخل شناسایی شد. در گام بعدی منابع مکتوب جمع‌آوری، اسکن و تبدیل به فایل پی. دی. آف شد تا مدخل‌ها با حداقل چند منبع به نویسندگان داده شود، نویسندگان با منابع تکمیلی و میدانی کامل کنند.
برای نوشتن دانشنامه، شیوه‌نامه پژوهشی علمی تدوین شده و به نویسندگان داده شد.
نوشته‌ها زیر نظر کارشناسان علمی و مشاوران و در نهایت به تایید شورای علمی می‌رسید.
دانشنامه با روش علمی و موضع و زبان توصیفی روایت‌گر داشته‌های هزاره است. جای هیچ‌گونه تحلیل، ارزش‌گذاری و تیوری‌پردازی نیست.

در سازمان علمی دانشنامه سعی شده از سرمایه‌های علمی جامعه در تخصص‌های مختلف بهره گرفته شود.
یادآوری:
اعضا در هر بخش به ترتیب الفبا معرفی شده است.

262بازدید

کامنت بسته شده است.