میدانید چرا سرک جاغوری پخته نمیشود؟

عزیزالله جاغوری ۹:۵۰ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
میدانید چرا سرک جاغوری پخته نمیشود؟

میدانید چرا سرک جاغوری پخته نمیشود؟FB_IMG_1587805100952_1

دلیل اش ساده است، هزاره های بهسود، دایکندی وجناب محقق در مقابل هزاره های غزنی چنان تعصب دارد که عبدالرحمان هم نداشت، باور ندارید به اتفاقات وتقرری های بیست سال گذشته نگاه کنید:

در تیم محقق خنجری را برای تحقیر جاغوری انتخاب کرده است، بنده خدا از بس برای محقق آودیست گرفته کم مانده قدش به نیم متر برسد، در حال که میتوانست به جای خنجری جواد سلطانی، آصف اشنا ودهها جوان تحصیل کرده ای دیگر را انتخاب کند اما نکرد.

در تیم خلیلی هم همینطور، هیج فردی را از غزنی صلاحیت نمیدهد، دوسه نفری هم که هستند خلیلی آنقدر به نام جاغوری آنها را کوبیده که یادشان رفته در جاغوری به دنیا آمده اند.

در همین انتخابات دانش آنقدر که از جاغوری رای گرفت از دایکندی هم نگرفت، داکتر سعادت و قاضی سعادت شب وروز تلاش کردند برای سرور دانش کمپاین کنند اما سرور زوار در وقت تقرری هایش یک بهسودی را ریس دفتر انتخاب کرده تا از خلیلی انتقام بگیرد برای گرفتن سعادتی دایکندی در تیم خودش.

دانش به این هم اکتفا نکرده بودجه ای سرک جاغوری را کاملا حذف، ولایت شدن جاغوری را هم فراموش وتمامی کسانیکه برایش کمپاین کرده دهها هزار رای جمع کردند را به جرم غزنیچی وجاغوری بودن کاملا نادیده گرفته است.

جالب اینجاست سرور دانش به دلیل تهیه کردن کود جزا و بسیاری از قونینی که غنی روی آنها در سطح ملی وبین المللی مانور میدهد به شدت مورد اعتماد غنی است واگر سرور از غنی بخواهد سرک غزنی جاغوری پخته وجاغوری ولایت شود غنی فورا قبول میکند اما سرور نمی خواهد برای اینکه تا ابد تصمیم دارد هزاره های غزنی را محروم نگهدارد.

حالا شاید بگوئید لطفا خودزنی نکنید اما واقعیت این است که هزاره های بهسود ودایکندی به مراتب بشتر از قوم پشتون وتاجک علیه ای هزاره های غزنی مخصوصا جاغوری تبعیض دارد، آنقدر که حتی وقتی یک شهروند جاغوری از زادگاه اش تعریف میکند، آنها به شدت ناراحت شده وبعضا فحش میدهند.

بهتر است هزاره های غزنی از خواب بیدار شده بشتر از این حقارت نکشند، با هر ابزاری علمی واقتصادی که در دست دارند حق خودرا خود از دولت مطالبه کنند و این اتحاد مزخرف هزارگی را با دیها برای همیشه در زباله دانی بندازند.

محقق وخلیلی به شمول سرور دانش آنقدر حقیر اند که بزرگترین حرکت مردمی ( جنبش روشنایی ) را به نام هزاره های جاغوری تحریم وبه تمامی فعالان فسبوکی دستور دادند این حرکت را تحریم وزمینگیر کنند تا مبادا یکی دونفر از غزنی در سطح ملی مطرح شود.

خلاصه اینکه این ۳ نفر تمام فرصتها را به خاطر رقابت منطقه ای که در بین خود دارند هدر داد.

نوشته از علی فطرت

484بازدید

کامنت بسته شده است.