ناوه شغله” سرزمین تلاش وامید!

عزیزالله جاغوری ۴:۴۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
ناوه شغله” سرزمین تلاش وامید!

ناوه شغله” سرزمین تلاش وامید!FB_IMG_1532061451731
دره سبز وخرم شغله خود جاذبه ای است برای کسانیکه
به طبیعت گردی علاقه مند است ؛انانکه از مظاهر اقلیم ها
ودره ها ،کوهسار ها ؛جلگه ها رود خانه ها چشمه سارها لذت
میبرند،وخستگی روح وفکر جان را به دور انداخته و ازدامن طبیعت بکر، انرژی ،نشاط وتازه کردن روح ولطافت را به هدیه میگیرد.
منطقه شغله بخش از ویژه گیهای فوق را داری میباشد.
این ناوه درشمال علیاتو واقع گردیده است وفقط دیوار از کوهای مرتفع بین این دو برادر،جدای انداخته است اکر چند
ناوه شغله از لحاظ وسعت اقلیمی برادر کوچکتر ناوه دل
انگیز علیاتو میباشد.
ازدشت طورمی وگردنه خرگردو که عبور میکنیم به دره خوش اب وهوای شغله قدم گذاشته ایم وجاده خاکه ای پر پیج وخم ان را، به سمت غرب ادامه میدهیم وچندین قریه وملابستی را عبور میکنیم تا به مکتب لیسه ای این دره برسیم . این دره تا مناطق کمرگ ،علودال سید احمد وبه صورت مستقیم تا مالستان امتداد دارد.
این ناوه از جانب شمال وجنوب ،توسط یک سلسله کوهای
بلند وسر به فلک کشیده محاصره شده است جریان رود خانه نسبتا پر اب از میان این دو کوه درطول سال علت اصلی خوش اب و هوایی ورونق کشت و کار وزراعت رویدن انواع گیاهان وعلفزارها میباشد.
دروسط ای ناوه از دور ساختمان مجلل وسفید رنگ، چشمان
عابران را به خود جلب میکند که به زیبای دوچندان این دره افزوده است وان نیست جز یک نهاد اموزشی وتعلیمی!
“لیسه دکتور سلیمان “!
این لیسه همانند مکاتب دیگر، از ابتدایی و متوسطه در سال ۱۳۹۲ به لیسه ارتقاء یافته است . گفتگوی با امریت لیسه اقای جلیل جاهد داشتیم وی دراین دیدار اظهار داشت:
اکنون بیش از چهار صد متعلم در تمام دوره ها مشغول به
فراگیری علم ودانش است وتا کنون سه مرحله دوازده پاس،
برای حضور در دانشگاه های کشور ، فارغ التحصیل داشتیم وی بیان داشت:
اشتیاق مردم این ناوه، برای کسب دانش فرزندانشان وصف نشدنی است .امریت در بخش دیگر از سخنانش به عنوان
گلایه مندی از جامعه روحانیت، گفت :
عدم حضور مستمر عالمان دینی،در بخش احکام ،اخلاقیات ، مسائل تربیتی ودینی یک خلاء جدی است که این مساله
فقط با حضور علمای فعال پر خواهد شد.
بنده در دو کلاس” هفتم” و “دوازدهم” برای گفتگو مستقیم، با دانش اموزان متوجه افزلیش کمی دانش اموزان دختر نسبت به دانش اموزان پسر شدم به حدی که دو سوم کرسی های کلاس را دختران ، به خود اختصاص داده بودند؛ یکی از اساتید،علت کم رنگ بودن حضور پسران را اشتیاق
انان برای رسیدن به اتحادیه اروپا ،قاره استرالیا ودرحالت
کمترین توقعش رفتن درایران برای کار وکارگری است.
این لیسه فعلا در منطقه “سنگ افتاده”شغله در دو طبقه
اعمار گردیده است .ودارای دوازده صنف در دوشفت کاری
فرزندان این مرز وبوم را پذیرا است .
یکی از خیرین این دیار به نام” حاجی شیر اقا “فرزند مرحوم داکتر سلیمان در تاسیس واعمار ان نقش فعال داشته است.،

حاجی شجاعی

265بازدید

کامنت بسته شده است.