ناکامی یک امپراتوری در مبارزه با کرونا

عبدالله وطندار ۸:۴۱ ق.ظ ۰
ناکامی یک امپراتوری در مبارزه با کرونا

ناکامی یک امپراتوری در مبارزه با کرونابارگیری

کامنت پایین را دوست خوبم آقای حسینی که دلبستگی جدی به امریکا دارد در پای یاداشت من نوشته است. انتقاد من از امریکا محدود به عمل این کشور در افغانستان نیست. امریکا یک امپراتوری بیرحم است که خودش را در بسته ای یک دولت ملت به مردم امریکا و جهان می فروشد. این امپراتوری در حقیقت وارث امپراتوری جنایکار بریتانیا است و پرچمدار سلطه غرب ( بخشی از غرب ) بر جهان. کامنت دوست ما آقای حسینی به خوبی نشان می دهد که امپراتوری امریکا با آن ثروت افسانه ای اش در عمل به اندازه ای کشورهای کوچک مثل ایرلند هم قادر نیست به مردش کمک کند. چرا امریکایی که بیش از هشت صد پایگاه نظامی در سراسر جهان دارد، و چندین تریلیون دالر را فقط در جنگ های چند سال اخیرش مصرف کرده است، نمی تواند وسایل تست کرونا را آن هم بعد از یک ماه برای مردمش فراهم کند ؟

به یاد داریم که امریکا بیش از یک ماه وقت داشت، اما در این مدت، سیاستمداران و حتی مطبوعات امریکا مصروف پخش نفرت ضد چینی و گسترش دروغ و تیوری های توطیه بودند. تعداد زیادی از سیاستمداران و حتی ژورنالستان امریکایی بدون هیچ شرمی، مشغول شماتت درد و رنج مردم چین بودند. حتی برخی از سیاستمداران امریکایی بی هیچ حس انسان دوستی از فایده گسترش کرونا در چین برای اقتصاد امریکا سخن می گفتند.

کامنت آقای حسینی :

|” جناب وطندار تعداد مبتلایان به ویروس در آمریکا بیشتر سی و پنج هزار نفر است و در افغانستان ۴۰ نفر. تعداد مرگ بر اثر کرونا در آمریکا به حدود ۴۰۰ نفر رسیده و در افغانستان نخستین مورد آن دو ساعت پیش تایید شد. آمریکا خودش اکنون بعد از ایتالیا بزرگترین قربانی این ویروس است البته چین را اگر فعلا حساب نکنیم چون آنجا کنترول شده. آمریکا به شهر ارواح تبدیل شده، فروشگاه ها خالی، مراکز آموزشی تعطیل، خیابان ها خالی، رستورانت ها و بارها بسته و هیچ تجمعی در هیچ جا به چشم نمی خورد. دولت خودش به خاطر عدم کفایت و بی تدبیری تحت فشار است. مراکز درمانی ابزار تست کرونا به اندازه کافی ندارند. شما در این شرایط می گویید چرا به افغانستان برای مبارزه با کرونا کمک نمی کند؟ در افغانستان که هنوز مردم هزار هزار به قرغه و کروخ جشن و میله نوروز را می گیرند و بازارها شلوغ است.
دوم شما طوری گله می کنید که گویا آمریکا به افغانستان لشکر کشیده ولی برای مردم آن هیچ کمک نکرده و پول خرج نکرده است. کمکی که افغانستان از امریکا در طول بیست سال گذشته دریافت کرده از مجموع کمک هایی که در تاریخ از تمام مراجع دیگر گرفته بیشتر است. همین لحظه معاش دولت و اردوی افغانستان را امریکا می دهد.
آمریکا خطاهای فراوانی در افغانستان و عراق و جهان مرتکب شده. این را می دانم. ولی برای غرب ستیزی خود دلایل منطقی تر جستجو کنید نه اینکه چرا در مبارزه با کرونا به ایتالیا و افغانستان کمک نمی کند.”

-

39بازدید

پاسخی بگذارید »