نتایج کانکور ۹۷ اعلام شد

مدبریت ۳:۴۵ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
نتایج کانکور ۹۷ اعلام شد

نتایج کانکور ۹۷ اعلام شدScreenshot_۲۰۱۸۰۸۰۱-۲۰۰۳۰۰_1
************************

کل دانشجویان شرکت کننده در کنکور سراسری افغانستان۱۵۸۰۰۰نفر

کل مکاتب در حال اموزش در جاغوری ۱۰۵ باب
کل دانش اموزان جاغوری طبق گفتار اقای نائیبی ۶۷۰۰۰ نفر
با این امار ارقام جاغوری بیش از یک سوم کل دانشجویان افغانستان شرکت کننده در کنکور دانش اموز ، دارد

این مهد فرهنگ سالهاست بر زبانها است ولی انچه که مایه نگرانی که کیفیت نسبت به امار ارقام قابل پذیرش نیست . اگر در این مورد اقدام صورت نگیرد اینده خوبی را شاهد نخواهیم بود .

239بازدید

کامنت بسته شده است.