نشست یک هوا پیما در میدان هوای جاغوری

عزیزالله جاغوری ۷:۴۲ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
نشست یک هوا پیما در میدان هوای جاغوری

jaیک  طیاره ، کد یک، مربوط شرکت پکتیک امروز ب طور آزمایشی درمیدان هوایی جاغوری نشست نمود .
میدان هوایی ابتدایی جاغوری که  ۸۵۰ متر طول دارد برای نشست چنین طیاره های دارای ظرفیت ۶ نفر سرنشین مساعد است .
این طیاره پس از آزمایش امروز گزارش خود با شرکت پکتیک را شریک می سازد واحتمال دارد این شرکت پرواز های همیشگی خود را ب ولسوالی جاغوری داشته باشد.
ولسوال جاغوری میگوید کار ۴۰۰ متر دگر این میدان ازسوی وزارت ترانسپورت آغاز خواهد شد .

احمدی وفا

نوت :

میدان هوای که نه این میدان بیتشر به میدان فوتبال گل کوچک شباهت دارد تا به میدان هوای .

این میدان هوای اوازه اش دیگرو ره   راکشته  وخودی این میدان گل کوچک مردم جاغوری را .

این میدان برای استفاده مردم که نه ، بلکه برای یگان چکری دولتی طراحی شده  و مردم آن قدر پول ندارد که طیاره ای  با ۵ نفر سرنشین سفر کند .

این میدان برای جیب پرکردن خود شان طراحی شده  که به بهانه آن بتواند کمی جیب مبارک را سرو سامان دهند .

هر وقت که فشار وارد می شود یگ سرو صدای را بلند می کند بعد دوباره فراموش می شود . جدی نگیرید .

1,316بازدید

کامنت بسته شده است.