نقد نقد!!؟

مصطفی خرمی ۱:۲۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
نقد نقد!!؟

a=gh

«نقد نقد!!؟»

واثقا طنز تو تلخ است در سیاست نقد نقد
یا ترش است مثل دوغ خاله عفت نقد نقد

از برای ملک و ملت مثل اوگره جو شی جوش
جوشی بی جا میزنی، اندر سیاست نقد نقد

لیک میدانی که «پی سنگ» وطن بر ناله(افغان) است
در واری «مشت بسته»(نقشه افغانستان) صد جنایت نقد نقد

آن زمان کو، «آفغانها» بر «خور آسان» چیره گشت
گشت بی «خورشید تابان»، این ولایت نقد نقد

سهم مردم از نبودش، سخت و سردی تاری تار!
جرم و بیداد دونان، داییم سیاست نقد نقد

قرن ها گشته سیاست، با خیانت ها عجین
پس سیاست نیست جز جرم و جنایت نقد نقد

گرچه در نظم نوین «مشق دموکراسی» کنیم
لیک این یک «مشق» باشد، در سیاست نقد نقد

مشق، تمرین است و تکراری نداری ها ز خلق
نیست این شور شعف ها را حقیقت نقد نقد

تخت نشینی ارگ، از صندوق ها، نآید بیرون
بلکه تعیین اش بدست غربیان است نقد نقد

من ندانم غلزی آید یا که عبدالله بیرون
با تقلب یا که با جوشی خباثت نقد نقد

هرچه باشد جان انسان در خیانت چور گشت
نیست حتی آدمیت در سیاست نقد نقد

اصل آن باشد که مردم سخت حیران گشته اند
چون ندانند«رای» شان برگ خیانت نقد نقد

اصل آن باشد که آرامش به مردم هدیه داد
نیست نیرو در توان این جماعت نقد نقد

واثقا درد تو دردی ملت است و مردم ات
این حنا رنگی ندارد، در سیاست نقد نقد

خرمی ای جان من جوش زیادی میزنی
بیخالی بهتر است، در این شقاوت نقد نقد!

مصطفی خرّمی

۶/ ۴/ ۹۳

869بازدید

کامنت بسته شده است.