نکات مقدماتى:

آصف جوادی ۸:۰۳ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
نکات مقدماتى:

نکات مقدماتى:IMG-20200827-WA0003
١- در این رشته مباحث، هدف آموزش نویسندگى نیست بلکه هدف درست نویسى املاى واژگان است.
٢- املاى برخى واژگان و کلمات ممکن است بسیار ساده و آسان باشد فقط از باب یادآورى بحث مى شود.
٣- معناى برخى واژه ها ممکن است براى بعضى دوستان مبهم باشد مانند صامت و مصوِّت، چنانچه نیاز به توضیح باشد توضیح داده خواهد شد.
۴- این دوره بسیار کاربردى و تمرین گونه است، امید واریم که دوستان همکارى کنند تا بهره مند شویم.
۵- بحث درست نویسى به فراخور فرصت در طول هفته ارائه خواهد شد.
۶- واپسین نکته این که آیین ها و شیوه هاى نگارش یک مسأله اجماعى نیست بلکه اختلاف و تفاوت دیدگاه فراوان است. کتاب هاى متعددى نوشته شده اما یک نکته اجماعى است و آن این که روش نگارش بى در و پیکر نیست! مثلاً اگر کسى ” ها” ى نشانه جمع را پیوسته و چسپیده مى نویسد، در تمام کتاب، مقاله، پایان نامه و… همین شیوه را برگزیند. نمى شود در آغاز بند پیوسته و در پایان بند گسسته بنویسد.

48بازدید

کامنت بسته شده است.