« نهال انتظار؟!»

مصطفی خرمی ۳:۵۵ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
« نهال انتظار؟!»

ولادت با سعادت یگانه ای دوران، ناجی جهان، تندیس عدالت و ایمان، تنهاترین فرد اکمل انسان، حضرت صاحب الزمان (عج) بر همه ای شما مشتاقان، مبارکباد.

« نهال انتظار؟!»

*****

شاو تاریک ازموو، بی تو سحر کی موشه
ای بی خبر زمانه، بی تو خبر کی موشه؟

***

دنیای جَلجِیلی موو، نمادی از فساده
ظاهر بَلبَلی شی، زیر و زَبَر کی موشه؟

***

آدم نمای امروز، موشای سکه خوارند
شرورهای دَورُوو، بی تو،«بَشَر» کی موشه؟

***ac-23

شرط ظهورت ای یار، اینک مهیّا شده
شرّ و فساد بر اوج، نابود«شَرّ»، کی موشه؟

***

ستم کشان دوروو، اسیری بمب و آتیش
کشتار و خون و آتش،کمتر موشه؟،کی موشه؟

***

کاریز عدل و انصاف خشکیده اند، تمامشی
چوشمای خشک و خالی«کوثر»موشه؟،کی موشه؟

***

بیداد و ظلم و کشتار، ده پی میرسه؟نمیرسه؟
بذر محبت و عشق، بارور موشه؟،کی موشه؟
***

نمایش زمانه: ریا، فریب و نیرنگ!؟
بازی کدون دَورُوو، بی تو«هنر»،کی موشه؟

***

درخت باور موو، اسیر مور دُوشموو
آفت کجا زدوده، ای پر ثمر، کی موشه؟

***

«نِیلغَه»، جوان و پیر شد در آرزوی وصل ات
پشت کمان ازموو، راست دیگر، کی موشه؟

***

پیران مردم موو، امید به گور بردند !؟
جوان و پیر از موو، پرشور و شر، کی موشه؟

***

نیمه ی شعبان میه، چیمای مو جَلُوو موشه
پیدا شودون تو از«نو»، بار دیگر، کی موشه؟

***

دریای آرزوی موو، بی تو «سراب» گشته!
آب امید جاری، از خشک و تر، کی موشه؟

***

چیمای چیم براهان، بی نور و تیره گشته
از حالت انتظار، بی تو «بَدَر»، کی موشه؟

***

هرجُمّه که میایه، موو چیم ده رای تو استیم
«نهال انتظار» موو، پر بار و بَر، کی موشه؟

***

«شعبان» که میرسه هر سال، بی تو چراغانیه
چراغ عشق و امید، پر نور تر، کی موشه؟

***

ای صائیب زمانه، ای منجیی یگانه!
نجات آدمیت، از بند شرّ، کی موشه؟

***

انسان کامل تویی، منجی عادل تویی
«خدا کنه بیایی، بی تو سحر، کی موشه!؟»
*****

م، خرّمی

سراییش: ۲ / ۴ / ۱۳۹۲ برابر با شب نیمه شعبان ۱۴۳۴
بازنشر: ۱۲ثور۱۳۹۷ برابر با شب نیمه شعبان۱۴۳۹

145بازدید

کامنت بسته شده است.