“نهضت و نان بوته!”

مصطفی خرمی ۱:۰۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
“نهضت و نان بوته!”

“نهضت و نان بوته!”Screenshot_۲۰۱۷۰۷۱۴-۲۰۳۴۲۳_1
****
ناگفته پیداست که تمام داشته ها و دارایی های معنوی ویژه یک قوم و ملت در همان “فرهنگ” خاص و ویژه ایشان خلاصه میشود. فرهنگ که به صورت مجموعه از باورها، اعتقادات، رسم و رواج ها، غذا ها و… اندک اندک در طول تاریخ شکل گرفته و به آینه ای تمام نمایی آن قوم و ملت نمایان گشته است، به گونه ای که مشاهده بخش از آن، ناخودآگاه ذهن بیننده را به سمت و سوی صاحبان آن فرهنگ هدایت میکند.
****
گویا این بار قرعه ای لطف و نوازش ما “مسافران در وطن!” به نام برادر، دوست و رفیق گینه ام، نهضت جان خوش اخلاق افتاد، دعوت ی که گشت و گذار در دره سرسبز و زیبایی “الغزار” را نصیب ما نمود. پیش از حضور در منزل این دوست، “بساط چای” عصرانه در “تنگی الغزار” برپا و در ادامه برنامه “سنگ گیرگ” همراه با”گز و قسم!” و با شور هیجان بسیار تا تاریک شدن هوا ادامه یافت!
****
“تیبشی نان بوته” همراه با پیازهای نیشی ترد و خوشمزه و… زینت بخش سفره خوشآیند جناب نهضت گردید! پیدا بود که حضرت ایشان درخواست دوستان مهمان را ارج نهاده و خانواده گرامی ایشان به صورت ماهرانه ای زحمت بسیار کشیده اند تا این غذایی بی نظیر سنتی را فراهم نمایند.
****
“سنگ گیرگ” در بخش بازی ها و “نان بوته” در جمع غذا ها، در زیرمجموعه “فرهنگ” خاص و ویژه مردم زادگاه زیبایی من، “جاغوری” دوست داشتنی قرار میگیرد که از گذشته های بس دور تا کنون، همچنان در میان این مردم خوب و خواستنی رواج بسیار داشته و دارد.
گرچه “تهاجم فرهنگی بدون مرز بیگانه ها، پدیداری زندگی مدرن و شهری، طی سالهای اخیر با پیآمدهای ویرانگر خود; بر زندگی پاک، ساده و بی آلاییش سنتی و روستایی مان اثر مخرب بسیار گذاشته و به ویژه “فرهنگ” غنی و پاک این مردم عزیز را به شدت متأثر، درگیر و به چالش گرفته است، اما خوشبختانه بخش های از این فرهنگ ناب و ویژه، هنوز در میان مردمان خونگرم این دیار طرفداران بسیار داشته و همچنان در میان “جاغوری زادگان”خوب و با فرهنگ در سراسر جهان کم و بیش ساری و جاری بوده و هست!
****
گرچه پدیده نامیمون “زندگی مدرن شهری” ما و فرهنگ خاص ما را به شدت متأثر ساخته و همچون سیل بنیان کن ناخواسته و ناگزیر ما را با خود می برد، اما میشود بسیاری از داشته های فرهنگی خود از “زندگی سنتی، صاف و ساده” ای اجدادی و روستایی مان را حفظ نموده، همچون گنجینه ای گرانبها با خود داشته و به سان یک “امانت” ارزشمند آنها را، به نسل های آینده منتقل نموده، این گونه ماندگاری بخشید.
****
“متشکریم از دوست دیرینه مان جناب نهضت که در جمع حافظان “فرهنگی” با “سنگ گیرگ” به شور و شوق مان واداشت و هزاران سپاس از خانواده گرامی ایشان که با تهیه “نان بوته” شادی را به جمع ما “نان بوته نادیده ها” هدیه نمود!؟
****
م، خرمی
۲۰/۴/۹۶

395بازدید

کامنت بسته شده است.