نگاهی بر قضاوتی در باره ابراهیم قاسمی و معلم عزیز رویش

عزیزالله جاغوری ۹:۵۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
نگاهی بر قضاوتی در باره ابراهیم قاسمی و معلم عزیز رویش

jaghori1royishنگاهی بر قضاوتی در باره ابراهیم قاسمی و معلم عزیز رویش 

 

دوست عزیز جناب اقای حسن زاده از نوشته های قبلی تان میتوان حدس زد که در چه موقعیت قرار داری . ان چه که ریشته وبافته ای فقط روی دو نکته حساب شده کار داری مثلا می نویسی : تا هنوز از سوی او و طرفدارنش به احدی توهین نشده و به دوستان و حامیان خود اجا…دیدن بیشتر

من از خدمات جناب اقای قاسیمی خبر ندارم حتی اگر خدمت هم نکرده باشد در این کشور خراب شده اگر شرش هم به کسی نرسیده باشد برایش ارزوی موفقیت می کنم حال اگر چنین باشد که شما می گوید باعث افتخار است .

در خصوص اقای رویش من زندگی هر دوی این شخص را از نزدیک ندیدم ولی با افکار رویش وخدمات فرهنگی او آشنا هستیم . خودت برغم اینکه داشتی از صفات منفی او بیان می کردی نا خواسته او را به یک فرد نابغه رساندی . مثلا کلاس ۸ بیشتر نخوانده با این وجود این همه فعالیت قرهنگی داشته ایشان ضمن این که ، به قول ساده تر گلیم خود را از آب کشیده ، بسیاری از هموطنان را ، به کار فرهنگی گماشته و ابرومندانه فعالیت می کند .

در نیت غیر صادقانه شما همین بس ، که خود به عنوان یک فرهنگی ، فعالیت فرهنگی مدیریت شده را با فعالیت دیگر مقایسه می کنی . اما شما چه  که مدعی سواد بالاتر از رویش هستی ؟! اصلا چیزی بنام قیاس مع الفارق به گوش تان خورده است ؟ ! فکر نکنید که مردم متوجه حرف های شما نیست .hsan

اصلا با چنین هویتی وظاهری و نوعی صلاح نیست خود را درگیر این ماجرا ها بکنی تا چند فحش ودشنام هم نوعی تان نیز بخورد هم نوعی های تان چه تقصیر دارند که بار حماقت دیگران را بر دوش بکشند . یک سری به به نظرات نوشته تان بزنید . آن چه هم نوع شما ، به خود می بالند اسقلال آنها و مبارزه با نفس است چیزی که در قضاوت شما دیده نمی شود .

حال عرض برادر کوچکت این است از این راه هر نان که بدست خواهند آمد به گلو گیر خواهند کرد و عاقبت بخیری ندارد چناننچه  که به گلوی کسانی در آسمان ستاره و در زمین بوریا دارند بد جوری گیر کرده است  . خدا رحمت کند شهید مزاری را با همه حرف وحدیث ها عاقبت بخیر شد . مردم بیش از زندگی او به او  علاقه دارند ولی رهبر های امروزی چه ؟ !!! مردم هرلحظه آرزوی مرگش می کند . من به آنها حق می دهم که کابوس بیبیند . دست من عاجز و یا رویش ویا ناجی و یا هر کسی دیگر نیست خون شهدای مثل تبسم است که عاقبت ادم ها را ، به چنین روز گرفتار می کند.

البته این نکته هم یاد اوری کنم که عزیز رویش بزرگترین اشتباهش در گلو پاره کردن برای غنی بود به همان اندازه آنهای که برای عبدالله گلو پاره کردن در اشتباه دست کم ندارد . او فکر می کرد که کوچی با ریش وبی ریش تفاوت زیاد میان آنها وجود دارد. که سراب بیش نبود .  البته مقایسه بین عبدالله و غنی هنوز زود است عبدالله بسیار بی خاصیت تر از آن چه بوده که فکر می کردیم در عین حال این یک انتخواب سیاسی در کشور بوده است انتخواب سیاسی هیچ وقت پایدار نیست . با این حال ادمی با چینی مشخصات که خودت گفتی نابغه است باید از او تقدیر کرد قیاس شما مع الفارق است .

1,751بازدید

کامنت بسته شده است.