نگاهی به طرح تعدیل…جاغوری -۲

مدبریت ۵:۴۷ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
نگاهی به طرح تعدیل…جاغوری -۲

na««نگاهی به طرح تعدیل…جاغوری(۲)»»
*****
یادآوری: شاید نوشتار نخست بنده در بررسی «طرح تعدیل» نارسا بوده باشد، لذا برای توضیح بیشتر پاسخی برای جناب زردادی نوشتم که حیف ام آمد در صفحه اصلی نشر نگردد!؟
*********************
زردادی گرامی با احترام کامل به نظریات جناب تان؛
از قدیم گفته اند: چون که صد آید نود در پیش ماست!؟
۱۱_اگر جاغوری ولایت شود یقینا ولسوالی های سه گانه یا پنجگانه از خودش در درون آن وجود خواهد داشت، به اضافه ولسوالی های بیشتر از اطراف مانند مالستان، ناهور و قرباغ و… .
۲۲- بودجه ولایت به مراتب بیشتر از ولسوالی هاست، که یقینا بودجه ولایت به لسوالی های آن نیز خواهد رسید!
۳۳- اگر جاغوری ولایت نشود، و تعدیل به صورت تقسیم جاغوری اجرایی گردد، نه تنها تضمینی برای ولایت شدن در آینده وجود ندارد، بلکه، این تعدیل و تقسیم تنها بهانه ولایت شدن را نیز از مردم خاد گرفت! زیرا «طرح تعدیل» در واقع طرح جایگزینی ولایت است! پس امیدی به ولایت شدن بعد از تعدیل تقریبا صفر خاد شد!؟
۴۴- مسلما کاریابی ها و زمینه خدمت به مردم در صورت ولایت شدن بهتر و بیشتر عملی خاد بود در ضمن اینکه این خدمات شامل مردم همان ولسوالی ها نیز میشود.
۵۵- مهمتر از همه اینکه ولایت نوعی حالت خود مختار دارد، زیرا به پایتخت وصل بوده و تنها به وزارت خانه مربوطه پاسخگو است، در حالیکه ولسوالی ها باید به یک واسطه یعنی «ولایت» باید متصل باشد و چنین چیزی چندان به نفع جاغوری ها نیست.
۶۶- مهمتر از همه و خطرناک ترین مسآله این است که این ولسوالی ها بعد تعدیل، به کدام ولایت وصل خاد شد؟ آیا به ولایت موجود غزنی وصل خاد شد؟ یا کثرت ولسوالی های ولایت غزنی باعث میشود که ولسوالی های جدید جاغوری به ولایت های همجوار وصل گردد!؟
۷۷- وصل ولسوالی های برآمده از تجزیه جاغوری، به ولایت های همجوار دیگر، درست همان تجزیه دردناک و ویرانگر برای جاغوری ها و در واقع یک فاجعه برای جاغوری هاست!
*****
«حال که حکایت ولایت شدن جاغوری به محاق میرود، امیدوارم داستان تعدیل به ولسوالی ها نیز از روی کاغذ فراتر نرود، زیرا در چنین صورتی فرصت های دیگری برای طرح ولایت شدن این خطه دانش دوست خواهیم داشت!؟ آیا این گونه نیست؟؟

375بازدید

کامنت بسته شده است.