نگذاشتند که شب دیجور سحر شود، اما بازهم فردای روشنی پیش رو است.

اسلم جوادی ۹:۵۸ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
نگذاشتند که شب دیجور سحر شود، اما بازهم فردای روشنی پیش رو است.

2نگذاشتند که شب دیجور سحر شود، اما بازهم فردای روشنی پیش رو است.
دیشب محقق و اشرف‌غنی و عبدالله به خوبی محاسبه کردند. نگذاشتند که این شب دیجور سحر شود و نیمه‌های شب حمله کردند و جنازه‌ها را به نوعی دوباره اختطاف کردند. طنز تلخی است، اشرف‌غنی، محقق و عبدالله اکنون از مرده‌ها بیشتر از زنده‌ها می‌ترسند. تظاهرات دیروز کابل، بی‌هیچ تردیدی، کابوس ترسناکی برای اشرف‌غنی و سایر رهبران دولت بود. اگر این شب دیجور سحر می‌شد و جنازه‌ها هم اکنون در دست مردم و در پیش کاخ ریاست‌جمهوری می‌بود، اکنون وضعیت خیلی‌ها فرق کرده بود. آن‌ها اما نگذاشتند که این شب سحر شود. اشرف‌غنی، محقق و عبدالله به خوبی نقش خود را در مقام پاسبانان شب و تاریکی بازی کردند.

آن‌ها بردند و مردم نتوانست این شب دیجور را تا سحر از این بیداری پاسبانی کنند. دریغی است تلخ. اما یادمان باشد که هنوز شب است و سحر نشده است. تا نیمه‌های شب راه آمده‌ایم.

راهپیمای امروز مردم در مزار

راهپیمای امروز مردم در مزار

دشواری‌های تلخ و طاقت‌فرسا هنوز در این نیمة باقی ماندة شب در راه است. این دشواری اما فقط دشواری برای مردم نیست. مطمئن باشید که کابوس دیروز خواب این پاسبانان شب را در آن نیمة باقی‌مانده به شدت ترسناک و آشفته کرده است و هذیان‌گویی‌های زیادی از آن‌ها خواهید شنید. اشرف‌غنی و محقق یک رگه‌ای از آن هذیان‌گویی را به نمایش گذاشتند. صحبت هیستریک اشرف‌غنی دیروز نشانی از هراس وحشتناکی داشت که در پس روان او خانه کرده بود.

اکنون اما زمان یأس و حرمان نیست. دیروز خندق عظیمی بین مردم و دولت دهان باز کرد و مطمئناً رفته رفته این شکاف عمیق‌تر می‌شود. موج عظیمی از راه‌پیمایی‌ها در چارسوی کشور روشن‌تر از آفتاب گویای آن است که راه ادامه دارد. نیروی تغییر تاریخ به جنبش در آمده است و خیابان‌ها بار دیگر صحنة مارش مردم شده است. صدای این مارش اکنون در گوش همه طنین انداز است و من مطمئنم که محقق و اشرف‌غنی و عبدالله در خلوت‌ترین لحظه‌های خویش طنین این صدا را بلندتر می‌شنوند. امروز صدای این مارش از جلال‌آباد، هرات و بلخ و دایکندی و مسلماً از ولایت‌های شمالی شنیده می‌شود. پس راه ادامه دارد و باید منتظر بود از همان جا و همان لحظه‌ای که جنازه‌ها را مصادره کردند، دوباره شروع کنیم. فردای روشنی پیش روست.

اسلم جوادی 

1,514بازدید

کامنت بسته شده است.