نگران سنگرهای ساحات غرب جاغوری نباشید.

عزیزالله جاغوری ۹:۱۰ ق.ظ ۱

دوستان عزیز!
نگران سنگرهای ساحات غرب جاغوری نباشید.مردم نواحی مربوطه دیروزطی یک اقدام هوشیارانه باروش وتاکتیک خاص نظامی مبنی برترک مواضیع وجبهات خویش با افاهات مختلف خواست انددشمن را واداربه حمله نموده وغافلگیرنمایند. وبعدآیک ضربه مهلک برپیکرشان وارد،
ومنطقه راگورستان ابدی شان بسازند.
که متآسفانه دشمنان قسم خورده آن سرزمین بادرنظرداشت شناخت ازهوشیاری وشهامت مردم منطقه جرآت هیچگونه تحرک را نکرده وفعلآمردم باهماهنگی وروحیه عالی درسنگرهای دفاع ازمناطق مستقرمیباشند.
این است اصل جزئیات قضایای دیروزکه فوقآتحریروجهت رفع هرگونه شایعات واطمینان خواطردوستان تقدیم میگردد.

عسکری بابه

219بازدید

یک دیدگاه »

  1. علی عقرب ۲۱, ۱۳۹۷ در ۷:۳۰ ق.ظ -

    برادر چرا همه چیز را به نام مردم اعلان میکنید ؟ چرا بهانه دست دشمن میدهید ؟