“هزاره خوب؟!”

مصطفی خرمی ۵:۱۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
“هزاره خوب؟!”

««هزاره خوب؟!»»
******
– عبدالرحمان خان خونریز گفته بود: «… هزاره خوب، هزاره ای است که مرده باشد!»
– مردم هزاره هفت سال در برابر قوای متجاوز عبدالرحمان خان جابر مقاومت نمودند، سرانجام «روبه هان» پیش گرگ با کیسه های «زر»دربار و عهد و قسم «تزویر» به نام دین و مذهب؛ وارد میدان گشته و سران مقاومت را به جان هم انداختند و این گونه شد که با تضعیف «سران مقاومت»؛ مقاومت آهنین هفت ساله مردم ما درهم شکست! این گونه شد که عصر نسل کشی، بیداد، استبداد، بردگی و اسیری آغاز گشت و درپی آن عصر خمودگی، خموشی، خفه گی و خفتگی تلخ و سوزنده تاریخی تا عصر جهاد و مقاومت غرب کابل همچنان ادامه یافت!؟

FB_IMG_1538844760590
*****
– با توجه به تجربه های تلخ سالهای اخیر همگان به نیکی دریافته ایم که در خرابستان پر تعصب و تبعیض مثل «اوغونستان»؛ حرکت های «مدنی» به تنهایی کافی نیست و باید در کنار «مدنی» ها «زدنی» ها نیز وجود داشته باشد، تا حتی در عرصه های سیاست، اقتصاد، اجتماع و… حرف این مردم بلادیده و ستم کشیده خریدار داشته باشد.
– انسان های فداکار و جانبازان مردم همانند: «قوماندان شجاعی، قوماندان علیپور و…» کسانی اند که به عنوان مدافعان حریم امنیت، عزت و شرف این مردم؛ مردم ما بیش از ساستمدار و وکیل و وزیر به وجود ایشان نیازمند اند!؟
*****
– امروزه نیز خلف خائین عبدالرحمان خونریز؛ با همکاری «روبه هان پیش گرگ» زمان تلاش دارند که با دستگیری قوماندان دلیر و شجاع و تنها مدافع و سنگردار عزت و شرف مردم ما (قوماندان علیپور) همان نقطه قوت «زدنی» را از ما گرفته و از ما «مردگان متحرک» بسازند، تا ما به عنوان رعیت های سر به زیر و مطیع، «هزاره های خوب» باشیم!؟
*****
پس بیایید از سنگرداران عزت و شرف مردم مان دفاع همه جانبه نماییم و اطمینان داشته باشید که اگر همگی «همانند مردم شمال» دست در دست همدیگر دهیم و در فضایی مجازی و حقیقی همدست و هم صدا عمل کنیم، قطعا به پیروزی دلخواه خواهیم رسید و بینی فاشیستان ارگ و مرگ و نیز روبه هان پیش گرگ را به خاک مذلت خواهیم مالید!
*****
م، خرّمی
۱۶ میزان ۱۳۹۷

639بازدید

کامنت بسته شده است.