هشدار : باز هم گروگانگیری جاغوری ها ، تنها راه حل

عزیزالله جاغوری ۴:۲۶ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
هشدار : باز هم گروگانگیری جاغوری ها ، تنها راه حل

TAlbanسلام دوستان

 هشدار : باز هم گروگانگیری جاغوری ها ، تنها راه حل

برادران ناراضی کرزی و مخالفین سیاسی غنی ظاهرا دست بردار از قطاع الطریقی خود نیستند .  هر روز  ما شاهد گرفتاری برادران خود در دست این کثافتان قرن حاضر هستیم .  این بار عبد الخالق کاکی از حوتقول جاغوری مالک موتر نوع سراچه و دو نفر از سنکشانده جاغوری که در منطقه مقر ربوده شده به چنگال این کثافتان تاریخ افتادند .

بد بختانه این مشکل برای رهزن ها تبدیل به یک فرصت اقتصادی شده و هر ناکسی در راه مسافرین سبز شده و آن ها را به گروگان می گیرند .  باچ خواهی  وپول حد اقل چیزی است که در بدل گروگان ها خواستار آن است .

در همین راستا  طالبان مسلح در منطقه جلریز، صادقی زاده نیلی را از موتر پیاده کرده با خود می برند. اقای نیلی ٩ ساعت بعد موفق به فرار شده و بعد از هشت ساعت پیاده روی خود را به پوسته پولیس می رساند. وی در صحبت با رادیو نسیم این خبر را تایید کرده است. صادقی زاده نیلی نماینده مردم ولایت دایکندی در پارلمان است.

حال این فرار از چه نوع فرار باشد خود در حاله ای از ابهام است  . به این سادگی کسی از دست آنها فرار نمی تواند . به هرصورت خدا را شکر که اقای صادقی از شر آنها خلاصی یافته برایش ارزوی سلامتی دارم .

راه حل این مشکل : مرگ یکبار شیون هم یکبار

دیگر وقت آن رسیده است که مردم یخین هیئت صلح را جفت کند  بگویند شما که بلدید گروگان های برادران ناراضی آزاد کنید حال چرا در آزادی برادران خود در مانده اید؟! .

مردم باید  ضمن آمادگی برای دفاع خود ، حساب خود را با این دولت ناکارامد روشن کند . حال اگر قرار باشد هر روز ما یکی یکی به گروگان گرفته شده ،  دبح شویم همان بهتر که مرگ شرافتمندانه در سنگر  را ترجیح دهیم،  نه این مرک خفت بار را .

مردم باید با صراحت اعلام کند وقتی دولت کمر بر نابودی  مردم بسته و هیچ گونه حمایت نمی کند . مردم نیز از این دولت فاصله گرفته و از همه نمایندگان مردم هزاره در دولت بخواهند که دست از کار بکشند . طبعا آنهای که مدعی به طرفداری مردم هستند در این جا مشخص خواهند شد .  آنها با مردم همنوا شده و دست از این دولت بی کفایت به نشانه اعتراض خواهند کشید .

ولی آنهایی که به دروغ عنوان نمایندگی مردم را یدک می کشند جز مصالح شخصی شان چیزی دیگر برایش اهمیت ندارد سری خود را با فولاد جنگ داده ملاق زده  ودر روی خود تف کرده در دولت باقی خواهند ماند .

مردم در اقدام بعدی ، ضمن هماهنگی و اتمام حجت با نمایندگان برادران ازبک وتاجیک ، آن ها را از موقیف شان اطلاع داده کسانی که در این راستا با مردم ما هماهنگی نکرده ، آنها را عمال دولت و ستون پنج برای مردم خود دانسته ،  برای همیشه دفن تاریخ خواهند کرد .

در این وضعیت این دولت ناکارامد در جامعه جهانی مشروعیت خود را از دست داده وبه زود ترین وقت سقوط خواهند نمود .

سربازان نوجوانان این وطن دسته دسته در هلمند در جای جای این سر زمین  به دست برادران نارضی غنی  کرزی جان های عزیز شان را به بد ترین حالت از دست می دهند . ولی این ارک نشان فاشیزم دنبال تصفیه های قومی اند  در صدد که بیبیند یک هزاره در کجا موقعیت دارند تا آنرا به بهانه واهی سبک دوش کند .

ما نیز بد بختانه اعتماد به نفس خود را از دست داده ایم عبدالعلی محمدی می گویند  نزدیکان غنی می گویند زور ما به دیکران نمی رسند شما باید استعفا بدهید . خبر نگار از اقای محمدی می پرسند با این وضع خفت بار با این گلو پاره کردن ها آیا باز حاضرید با این دولت همکاری کنید اصلا این دولت ارزش خدمت صادقانه را دارد ؟!! عبدالعلی محمدی می گوید باید دید چه می شود  . خبر نگار با از دست دادن اعتماد بنفس ایشان شوکه شده با تعجب می گوید باید دید ؟ تا حالا ندیده اید ؟!  این است روز گار ما ونمایندگان ما و مردم ما  .

سرباز و افسر که طالب را با میلیون ها کلدار پاکستانی گرفتار کرده خود بیش  از یک ماه می شود گرفتار میله های زندان است . و تاهنوز احدی از حال وی جویا نشده است صرفا به این دلیل که چرا شما این را نفر دستگیر و بدون مصلحت به مقام بالاتر تحویل داده اید .

 این دولت مثل زالو به جان مردم هزاره افتاده از هر طریق مردم هزاره به سخره می گیزند . عمال ستون پنج شان به بهانه هایی مختلف دست به آزار مردم زده  و از تبعیض و توهین و برکناری عبدالعلی  محمدی گرفته تا بهانه گیری علیه طاهر زهیر ، نشان می دهند که تا هنوز هیچ دولت برای ما هزاره  دولت نشده و نیز این کشور برای ما کشور هم نشده است .

گروگان گیری بهانه شده برای گرفتن مال و سرمایه و جایداد مردم،  در نهایت گرفتن جان شان . این همان بد ترین حالت است که می شود تصور کرد .  قبل از آن که کارت بر گلوی تک تک مان نرسیده ، باید همین امروز اقدام صورت گیرد که فردا دیر است . حسرت روز های گذشته بی فایده .

1,441بازدید

کامنت بسته شده است.