چرا همیشه وقت دولت از ناحیه مردم دچار مشکل شد فورا جاغوری و دشت برچی به ذهن شان می اید !

عزیزالله جاغوری ۹:۲۹ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
چرا همیشه وقت دولت از ناحیه مردم دچار مشکل شد فورا جاغوری و دشت برچی به ذهن شان می اید !

3چرا همیشه وقت دولت از ناحیه مردم دچار مشکل شد فورا جاغوری و دشت برچی به ذهن شان می اید !

در پاسخ به این سوال نیازمند نگاهی گذرا ، به تجربه چند ساله در این کشور است . حتما بیاد دارید و اگر به ارشیف سایت جاغوری یک ، نگاه بیندازید بخوبی متوجه خواهید شد که سفر های مقامات دولتی در جاغوری همواره جهت کسب اعتماد و ارای مردم بوده  و دقیقا در استانه مشکلات دولت ، آنها خود را به جاغوری رسانده است .

در چنین مواقعی ، جاغوری یکی از مناطق هزارستان است که در اولین مرحله به ذهن دولتی ها برای استفاده ابزاری قرار می گیرد .

حال در چنین موقعی ، به دلیل به رفراندوم گذاشتن جنرال دوستم مناطق شمال را ، برای اسقلال خواهی و یا حکومت فیدرالی ، فاشیست ها را به چالش کشیده و بسیار سخت دست پاچه کرده و تحت فشار قرار داده است. هراسان از اینکه مبادا مردم هزاره با این طرح همنوا شوند آن وقت زمینه سلطه ی  فاشیست ها برای همیشه از بین خواهند رفت .

درچنین شرایطی هم سفر مقامات دولتی به جاغوری در دستور کار قرار می گیرد . و هم دشت برچی در پایتخت که سال ها است از تبعیض سیتماتیک رنج می برد روی میز دولت قرار گرفته وبه صورتی ابزاری بوق کرنا می شود  .

اقای احمدی وفا در گذارش از این سفر والی به جاغوری می نویسد :

والی غزنی دیروز با مردم ولسوالی جاغوری دیدار نمود:

دراین دیدار ظفرشریف ولسوال جاغوری در مورد تعدد نفوس،تعداد مکاتب و مشکلات مردم معلومات داد و ازمقام ولایت غزنی خواست در مورد کار میدان و سرک جاغوری قرباغ توجه کند.
هم چنان آقای حیدری رییس انسجام و هماهنگی جاغوری تمام خواستت های مردم جاغوری در هشت ماده مطرح کرد و خواستار رسیدگی ب مشکلات مردم بشتر از لحاظ امنیتی گردید.
آقای متین والی غزنی خواست های مردم را برحق دانست . اما گفت در شرایط کنونی ب تمام خواست ها رسیدگی نمی شود. وی گفت راه حل مشکلات امنیتی جاغوری نیاز ب یک نشست فراگیر میان ولسوالی های جاغوری،گیلان،قرباغ و مقر دارد تا یک راهکار اساسی جستجو شود . آقای متین گفت ایجاد یک کندک اردوی ملی در جاغوری ناممکن می باشد و مردم خود باید در تامین امنیت تلاش نمایند .

واقعیت ها در جاغوری ، نیز از زاویه دیگر در گذارش خود می نویسد :

والی ولایت غزنی نا وقت دیروز به جاغوری امد و با بزرگان و ظاهرا نماینده های جاغوری صحبت های داشت. بقول خودش هدف از امدنش به جاغوری تعدیل اداری یا تبدیل شدن جاغوری به سه ولسوالی می باشد . ازمردم جاغوری خواست تا روی این طرح اتفاق کنند.مردم جاغوری نظر واحدی ندارند .

انانهای که حکومت را ارث پدری می دانند و و سالها سهمی درسفره پر نعمت حکومت محلی داشته اند میخواهند در اینده چشم شان به تابلوی “ولایت جاغوری” روی دروازه ساختمان فعلی ولسوالی ، روشن گردند و مدیریت شان به ریاست و ولسوالی شان به ولایت ارتقا یافته و همچنان به تناسب چوکی های شان جیب های فراخ و بزرگی هم داشته باشند.

اما اکثریتی که از این حکومت انحصاری و میراثی بسی رنجها بردند میخواهند این سلطه و سیاست ختم گشته و خود را در تعدیل اینده ببینند. دیروز نظر چهار نفر از مخالفین وضعیت فعلی را جویا شدم انها ارزو داشتند شاهد ولسوالی های درجاغوری باشند و از داشتن ولایتی شبیه دایکندی ترجیح می دادند جاغوری زیبای شان به ولسوالی های جداگانه تبدیل شود.

نوت : کسی نبوده به این مخالفین بگویند تعدیل ولسوالی ها در چهار چوپ ولایت به بهترین شکل ممکین ، ولایت جاغوری در قالب ۴ یا ۵ ولسوالی پیش بینی شده است. در آن صورت همه به خواستهای خود خواهیم رسید . بد بختانه همیشه برای منافع خود و عدم منفعت دیگری نلاش های خود را متمرکز می نمایم . هیچ وقت به طرحی که منافع جمع در آن وجود دارد به زبان نمی اوریم  واین درد ورنج مضاعف ما جاغوری ها است .

دوست عزیز ما اقای عزیز جعفری نیز در این باره نوشته :

والی غزنی از قلمرو حکومت خود دیدن کرد .

در روز های اخیر حرف و حدیث های زیادی پیرامون ولایت شدن جاغوری سر زبان ها بود، گفته می‌شود این گفتگوها باعث شده است که والی غزنی امروز رسما از سنگماشه مرکز جاغوری دیدن کند که تا خدای نکرده این ولسوالی از قلمرو ولایت غزنی خارج نشود.

اگر روزی مردم جاغوری جرآت کنند و اجازه ورود به والی غزنی ندهند، و ادعای خود استقلالی و خود مختاری سر دهند، آنوقت این منطقه ولایت خواهد شد. دیگر منتظر کابل نشینند.

خلاصه :

۱- خلاصه و جان سحن والی اقای متین :

ایشان خطاب به مقامات محلی گفت : خود را به حماقت نزنید کدام والی برای شما کاری انجام داده که ما دوم شان باشیم . حرف های اضافی عدالت اضافی خود تان هم اضافی هستید .

تامین امنیت وحرف کلان . این حرف ها را از کجا یاد گرفته اید ؟. ۹ نفر تان پار سال الال کردیم بروید خدا را شکر کنید که امسال کدام نفری تان را الال نکدیم . اخر کی و کجا و در چه تاریخ کسی امنیت شما را گرفته که ما دوم شان باشیم . از خدا ترس کنید بروید این شری که دوستم شروع کرده به فکر ازی مردم نیافته ،  این مردم اگر در هیچ چیز سلیقه نداشته باشد در شلوغ بازی وکشیدن مردم به صحنه دست بالای دارد .  مردم را با این طرحی ولسوالی ها دلی شان را خوش کنید چطوری نمی دانم این دیگه کاری شما است از …  و یا کدام بیضه نوازهای دیگر کمک بگیرد .

۲-  خوشبختانه همانطوری که انتظار می رفت تیکه داران وچاکران دربار  دیگر ابروی پیش مردم نداشته  ، در این گذارش از وجود نامیمون آنها خبری نیست . و دیگر از حرف های مفت کلذی آنها نیز در جاغوری خبری نبود .

۳ –  بد بختانه در جاغوری نهاد های حامعه مدنی ویا کدام نهاد دیگر که بتواند در چنین مواقعی حرف دل مردم را بزند وجود ندارد . اگر هست چرا یکی از میان مردم پیدا نشده به والی فاشیست ها بگوید  که گوش مان از این حرف های مفت کلذی و تکراری پر است . شما شرم وحیا ندارید برای چندمین بار ملاق زده  از ادرس والی ها می اید به مردم دروغ می گوید که راه جاغوری غزنی را شما قیر ریزی شده حساب کنید . شما بروید به وعده های والی های قبلی نگاه کنید کدام یک از وعده های آنها تحقق پیدا کرده که این بار حرف شما را باور کنیم .

ما تازمانی که راه جاغوری غزنی اسفالت نشده و جاغوری ولایت نشده حاضر نیستم یک کلمه حرفی کسی را گوش کنیم . و دیگه شما والی صاحب تا این وعده عملی نشده خیال امدن به جاغوری را از سری خود بیرون کنید تا بی عزت نشوید . امید وارم این تذکر را جدی بگیرد تا سبب بی احترامی نخواسته به مهمان نشود .

۴ – همانطوریکه انتظار می رفت بد بختانه این دید بازدید بدون اینکه به صورت بسیار جدی خواسته و وعده قبلی آنها مورد توجه قیرار گیرد وعده های نو در قالب توطئه جدید مطرح و بعد از چاپلوسی مقامات محلی که ظاهرا کاری دیگه از آنها ساخته نبوده ، منطقه را بدون کدام دست اورد مشخص ترک می کند .

۵ – به تاید فرمایش جناب اقای عزیز جعفری ، جا داشت که ولسوال محترم بجای پاچه خواری با مشوره به والی از آمدن به ولسوالی بدون اینکه به کوچکترین وعده های شان عمل شده باشد ممانعت نموده و زمینه استفاده جوی  وحرف های مفت را کمتر کند .

دقیقا : اگر روزی مردم جاغوری (و ولسوال محترم ) جرآت کنند و اجازه ورود به والی غزنی را  ندهند، و ادعای خود استقلالی و خود مختاری سر دهند، آنوقت هم راه شان پخته و این منطقه نیز ولایت خواهند شد.

البته شرم اور است در حال که بیشترین ظلم را در طول تاریخ و هم اکنون ما داریم متحمل می شوم ، ولی ندای خود مختاری و نظام فیدرالی را دیگران سر می دهند . این اوج درماندگی مردم هزاره را نشان میدهند . اوج بچارگی جاغوری را به تصویر میکشند که هنوز به چاپلوسی و موزه پاکی گوی سبقت را از هم می ربایند .

با چاپلوسی آنهم از دربار فاشیست ها که اراده برای کار در مناطق هزاره نشین (هزارستان ) را ندارد، چیزی عاید تان نخواهند شد .

و یک خبر ناخوشایند دیگر اینکه :

دیشب حوالی ساعت ۹ در منطقه  تای شاه جوی حیدرای داود  پسر نو جوان مورد شلیک گلوله از ناحیه یک ماشین سوار قرار گرفته جان را به جانان تسلیم می نمایند . جزئیات بیشتر در دست نیست . والسلام .

444بازدید

کامنت بسته شده است.