وزیر تجارت نیامد

مدبریت ۱۲:۱۷ ب.ظ ۱۹

 

آقای محمدهادی حکیمی که نامزدوزارت تجارت وصنایع بود،بنابه نوشته ای بعض سایتهاازسوی آقای محقق معرفی شده بود،صبح امروزبه بی بی سی اعلام نمودکه بنابه مشکلات شخصی که داردفعلانمی تواندبه کابل برسد،وی فعلادرکانادابه سرمی برد،اودراین مصاحبه گفت که مطلب راباافرادمرتبط درکابل اعلام نموده است.

البته معلوم نیست که درابتداباآقای حکیمی هماهنگی شده بوده یاشاید طبق نوشته بعض سایتهاخودوزراءهم ازنامزدی خویش اطلاع نداشته است؟وگرنه بهتربودکسی یاکسانی که این گونه افرادرابرای احرازکرسی وزارت پیشنهادمی کندازاول بادقت وهماهنگی اقدام نمایدوبهانه بدست دیگران ندهند. 

ردنامزدی آقای ییلاقی برای وزارت تجارت ازسوی پارلمان وعدم حضوریاانصراف آقای حکیمی ازنامزدی دراین وزارت،سرنوشت وزارت تجارت رادرپرده ای ازابهام قرارداده است که بااین وضعیت ممکن است این وزارت هم به افرادازملیتهای دیگر سپرده شود. 

مطلب دیگراینکه دراین دورازمعرفی وزراءبااینکه افرادبیشترازبرادران ازبک وسمت شمال به کابینه پیشنهادگردیده اند ولی  “عالم ساعی” سخنگوی جنبش ملی ازترکیب کابینه ابرازنارضایتی نموده واعلام نمودکه آقای کرزی مشارکت سیاسی رادرنظرنگرفته است وهفت صدهزاررای طرفداران این جنبش رانادیده گرفته است.امارهبران سیاسی شیعیان گویاباپیشنهادچهارتاوزارت راضی بوده وتعهدآقای کرزی رابرای پنج وزارت ازیادبرده ویانادیده گرفته اند؛ازهمین جاسرنوشت بقیه تعهدات کرزی مانندتبدیلی دوتاولسوالی جاغوری وبهسودبه ولایت هم معلوم است،گرچه دراین موردنیزازهمان ابتدامعلوم بودکه تنهاکرزی حرف اول رانمی زندوبایدتأییدپارلمان گرفته شود.

منبع: وبلاگ بامیان

+;نوشته شده در ;دوشنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۸ساعت;۱۲:۱۷ توسط;مدیرت بخش تبقوس – عارف احمدی; |;

2,086بازدید

۱۹ دیدگاه »

 1. محمدی جدی ۲۲, ۱۳۸۸ در ۱۲:۰۰ ق.ظ -

  سه شنبه ۲۲ دی۱۳۸۸ ساعت: ۰:۰

  سلام آقای احمدی عزیز!
  تشکر از اطلاع رسانی تان! کاش این خبر دروغ می بود! گویا برای کسانی که از خوبی یا بدی روزگار دوکشوری هستند؛ برخی تصمیم گیری ها در زمان کوتاه غافل گیر کننده باشد! باز هم قحط الرجالی نیست! امیدوارم فرد توانمند دیگری معرفی شود!

 2. رضائی جدی ۲۲, ۱۳۸۸ در ۵:۳۲ ق.ظ -

  سه شنبه ۲۲ دی۱۳۸۸ ساعت: ۵:۳۲

  اغای محمدی و باقی دوستان سلام
  مشکل اساسی اینجاست که حلقه زنجیر هزاره ها بدست اقای محقیق و خلیلی است که هنوز پشت چوچه های نصری خود میگردد در حالیکه مردم هزاره افراد های خوب و تحصل کرده های با سطح و سویه بالا دارد اما از نظر محقیق قابل قبول نیست زیرا به سازمان نصر تعلق نداشته و سر تعظیم به پهلوان محقیق پائین نمی کند. اما دیدیم که محقیق قواره هادی حکیمی را که هرگز ندیده و شناخت از وی ندارد به سمت وزارت معرفی مینمائید بخاطریکه اقای هادی فرزند کربلائی ابراهیم مشهور به (کَوَره) پسر کاکای مدیر انوری است وبس در حالیکه همه میداند وی از لیسه سلطانمودود فارغ و در امتحان کانکور ناکام ماند چند وقتی با پسر کاکای خود انجنیر علیرضا انوری که مشهور به اینجنیر عینک اوانچی است در جبهه نصری ها بود بعدا در کویته در هاشمی مارکیت جرسی فروشی داشت و حالا در کانادا مهاجر شده پس وی ازکجا دوکتورا گرفت از قاچاقبری راه ایران-کویته؟ این ظلم بزرگ به مردم و ملت هزاره است . شاید شما از دور نظاره گر باشید اما من خودم در کابل هستم و میبینم که در پشت پرده چه میگزرد که قابل تحمل برای هزاره ها نیست.

 3. ناروی جدی ۲۲, ۱۳۸۸ در ۱۱:۲۸ ق.ظ -

  سه شنبه ۲۲ دی۱۳۸۸ ساعت: ۱۱:۲۸

  سلام دوستان. و جناب رضایی ! زمانیکه داخیل بودم دید گاه شما را داشتم و هم اکنون دور از قوم هزاره مظلوم و محرومم قرار گر فتم با دیدگاه دیگر .
  بقول شما ما نظاره گران راه دور میبینیم که ملا راکتی , ملا ضعیف , شهنواز تنی , گلاب زوی , گلبدنی , کو چی , خرو تی و دها نفر ازین جت و جولا ها که سر وته یک چوته است , پوستهای کلیدی را از آن خود نموده است هیچ کس دم در نمیارد !!!
  و قتکه از خود ما شد نصری شد , نهضتی ویا حر کتی شد !!
  در قدم نخست برای مردم ما یک هزاره دلسوز و کار کن مهم است .دوم : هزاره بودن که هویت مارا در وزارت خانه ها و .. صابت میساز د ,
  شما اگر بیو گرافی ادم نما های فوق الذ کر را بر رسی کنید ,سطح و سواد و دانش انها را هم میدانید ولی انها با همان کو دنی خود با اتفاق ۲۶۵ سال بالای ما وشما شیر, و ری حکومت کرد و هنوز هم حکومت میکند !!!

 4. لیاقتعلی افتخاری جدی ۲۲, ۱۳۸۸ در ۱۲:۳۴ ب.ظ -

  سه شنبه ۲۲ دی۱۳۸۸ ساعت: ۱۲:۳۴

  با سلام دوستان! من باور ندارم رضائی نام واقعا هزاره باشد و هزاره آنقدر مغرضانه و عقده مندانه علیه خودش یاوه گوئی نمی کند. در حقیقت یک نفر است و تحت چندین نام کامنت مشابه می نویسد. جناب ناروی جواب خوب به این شخص داده است. من میخواهم اضافه کنم که اگر هادی حکیمی اینقدر به گفته شما نا توان و ضعیف است چگونه استاد دانشگاه کابل مقرر شده است؟ فکر می کنم این شخص نمیداند که وی یکی از اساتید مهم و مشهور دانشگاه کابل است و بارها در میز گرد بی بی سی اشتراک ورزیده و معلوم می شود که آدم چندان ساده و معمولی نیست.

 5. رضائی جدی ۲۲, ۱۳۸۸ در ۶:۱۴ ب.ظ -

  سه شنبه ۲۲ دی۱۳۸۸ ساعت: ۱۸:۱۴

  اقای لیاقتعلی جان افتخاری میگه که ده کجا و درختا کجا، هادی جان کجا و استاد دانشگاه کابل کجا؟ شما چیزی که مینویسی باید متیقین باشی عزیزم. هادی حکیمی اصلا روی کابل را ندیده چه رسد به دانشگاه، وی مدت های مدیدی در کویته بود دکان جرسی فروشی در هاشمی مارکیت داشت بعدا کانادا رفت که هرگز برنگشته . بجواب اقای از ناروی بنویسم که با یک وزیر و دو وزیر حقوق ملت برزگ هزاره اعاده شده نمیتواند چیزی که مهم است حقوق شهروندی است که ضمانت افرادرا درجامعه مینماید نه وزیر انهم بیسواد جرسی فروش و دکاندار را به صفت وزیر تجارت مقرر نماید که خودش توهین به ملت دانش پرورهزاره است ایا به جز از هادی که حتی در امتحان کانکور ناکام ماند دیگر تحصلکرده در بین مردم هزاره نیست؟ این خیانت بزرگ محقیق است که به نام هزاه بازی مینماید اقلا پشت سازمان نصر نگردد یک هزاره متخصص را بدون در نظرداشت نصری بودن معرفی کند تا نام هزاره را بلند نگهدارد و کاری از دستش براید. ایا شما متیقین هستید که هادی میتوانست این پست بزرگ را که حتی تجربه یک روز کاراداری را ندارد به پیش میبرد؟ چشم بخیل کور اگر کسی بٌخل داشته باشد مهم اینست که خودرا مسخره نسازیم. ما باید علمیت ، شخصیت وتوانمندی خویش را به دیگران نشان بدهیم نه بیچارگی و ناتوانی خود را. اگر واقعا هادی جان توان این کاررا میداشت پا را مانده که با سر میدوید پس معلوم است این پست از توان وی بالا بود.

 6. جاوید جدی ۲۲, ۱۳۸۸ در ۱۰:۱۱ ب.ظ -

  سه شنبه ۲۲ دی۱۳۸۸ ساعت: ۲۲:۱۱

  سلام اقای رضایی!
  از این که ایل تبار آقای هادی حکیمی را می شناسی، معلوم است که ایشان خوب می شناسی اما همان هادی حکیمی ۱۵- ۲۰ سال پیش را!
  حکیمی تا فوق لیسانس در ایران تحصیل کرده و پایان نامه فوق لیسانس خود را در باره حقوق پناهندگی نوشت که به صورت کتاب چاپ شد!
  بعدش کانادا رفت و دکتری گرفته!
  من نمی دانم شاید حکیمی که شما می گویید کدام حکیمی باشد؟ شاید همان حکیمی باشد اما ۲۰ سال پیش!
  حکیمی فعلا استاد موسسه تحصیلات عالی کاتب در کابل است!

 7. جواد جوادی جدی ۲۳, ۱۳۸۸ در ۱۲:۴۶ ق.ظ -

  چهارشنبه ۲۳ دی۱۳۸۸ ساعت: ۰:۴۶

  دوستان سلام ، راستش را بخواهید از آغی رضائی هم گله نیست ، چون گروه گرائی سابقه حتی در خون و ژن ما ریشه دوانده و معلوم است که یکی از کسانیکه به شدت از این مساله آسیب دیده رضائی صاخب باشد !؟ ممکن است که از آسیب دیدگان جنگ های نصری ها و نهضتی ها باشد ؟ شاید هم … بهر صورت در تایید فرمایشات آقای جاوید عرض میکنم که هادی حکیمی را بنده از نزدیک میشناسم وی ممکن است از بد حادثه روزگاری جرسی فروشی نموده باشد اولا که این کار عیب نیست و از طرفی زندگی ما غربت زدگان از حالت طبیعی خارج بوده و نورمال نیست ! شما نیک میدانید که در همان دوران که هادی جرسی فروش بود چند دوکان آن طرف تر استاد دانشگاه کابل جوس فروشی میکرد و چند کوچه آنطرفتر جنرالی کباب پزی داشت و…

 8. جوادی جدی ۲۳, ۱۳۸۸ در ۱۲:۴۶ ق.ظ -

  چهارشنبه ۲۳ دی۱۳۸۸ ساعت: ۰:۴۶

  همانطور که آقای جاوید گفته ایشان پس از سکونت در ایران با شدت تمام درس میخواند چه بسا روز ها کار میکرد و شب ها درس میخواند تا لیسانس حقوق را گرفت و بعد به کانادا بر اساس لیاقت اش رسما پذیرفته شد و به تحصلاتش تا مقطع دکترا ادامه داد ! برار گل اگر شما به استادی ایشان یا سطح سواد اش شک دارید حال که در کابل تشریف دارید متوانید شخصا از دانشگاه کاتب بپرسید بنده از این جهت به شدت متاسفم که ایشان با تمام لیاقت و شایستگی که دارد چرا وزارت را قبول نکرده است . رضائی جان امید که قانع شده باشید و اگر خصومت شخصی دارید بهتر است جای دیگر مطرح کنید واقعا حیف است گویند : آدم باید یا خودش مرد باشد یا تابع مرد! بهتر است خودت را بالا بکشی و گرنه آن که عزت دارد با توهین یا تحقیر کسی خرد نخواهد شد این خود توهین کننده است که خود را خوار وخفیف میکند !!؟ عقده گشائی درد را دوا نمیکند . سالم و حق جو و حقیقت گو باشید !

 9. عبدالکریم افضلی جدی ۲۳, ۱۳۸۸ در ۶:۵۴ ق.ظ -

  چهارشنبه ۲۳ دی۱۳۸۸ ساعت: ۶:۵۴

  مسئله با سواد ویا بی سواد بودن آقای حکیمی نیست .مسئله اینست که این آقای محقق ویا آقای خلیلی بدون مشورت آقای حکیمی اورا به عنوان وزیر معرفی نموده .نحوه انتخاب وزرای دیگر نیز به همین شکل است.وزرا برای وزارت خانه خود هیچ گونه برنامه ندارند.بصورت تصادفی وزیر می شوند.در افغانستان سیستم وجود ندارد .وزیر روزی می آید و روزی می رود .رهبران قبایلی وزیر معرفی میکنند واسم آنرامی گزارند مشارکت قومی!در افغانستان احزاب تبدیل به یک خانواده شده وآقایان خلیلی ومحقق فقط خانواده خود رامی بینند.نخبگان افغانستان به خصوص نخبگان هزاره باید به فکر یک حزب فراگیر باشد که شایسته سالاری یکی از اهداف اصلی آن حزب باشد.

 10. ناروی جدی ۲۳, ۱۳۸۸ در ۱۰:۴۱ ق.ظ -

  چهارشنبه ۲۳ دی۱۳۸۸ ساعت: ۱۰:۴۱

  سلاما قوما . اول اینکه متا سفانه اتحاد و اتفاق در بین نخبگان ملیت هز اره نیست . ! دوم اینکه مردم ما هم یک نوع عادت خود خوری دارد , از دیگران را میپذیرد و از خودرا قبول ندارد ! رضایی جان گل بیدر یک! بار دیگر نوشته بالای من را بخوان . اگر با حکیمی خصومت شخصی داری گپ جداست .
  خدا شاهد است من تا اکنون نام این حکیمی را نشینده ام و دیروز در دانمارک تلفنی با یکی از دوستان صحبت کردم , در مورد این فرد سوال کرد , دوستم گفت: آقارب حکیمی در نزدیک ماست و عین صحبت اقای جوادی را نمود . هم اکنون حکیمی در کانادا و , آنهم که جواب رد داده وتو یخن چاک میکنی !
  براستی اقای رضایی ! بقول شما اگر حکیمی سواد هم نداشته با شد , با اندو خته ها و تجارب این سیر و سیاحت نمیتواند همانند یک وزیر پشتون که از ولایت خوست می یا ید وزیر میشود , و ایشان هم وزیر شود ؟ قند بیادر ظاهر شاه در ۱۸ سالگی بدون اینکه تحصیل داشته باشد از فرانسه آمد دقیق ۴۱ سال شیر وری بالای ما وشما حکو مت کرد و هنوز هم وزیر و, والی پشتونها از یک دوازده پاس من وتو , سوادش کمتر است . کوشش کنیم همدیگر را تحمل کنیم . و اینکه بگویم متا سفانه نخبگان سیاسی ما هم اتفاق ندارد و این با عث میشود هر کس از دریچه خاص وارد میشود و نظر ضد و نقیض میدهد , که این خود با عث ازهم پا شیدگی ماست ! و سودش به جیب کسانی میرود که نیا کانش فرزندان قوم من وتو را در بازار برده فروشی ار غنداب قندهار به یک افغا نی به فروش میر ساند . !!!!

 11. ازره جدی ۲۳, ۱۳۸۸ در ۱۱:۳۴ ق.ظ -

  چهارشنبه ۲۳ دی۱۳۸۸ ساعت: ۱۱:۳۴

  سلام به کلی گی تان . مه گب ناروی و باز دوستان را قبول میکنیم . اگر از حق نگذریم خلیلی خیلی محا فظه کار است و چندان ده قیصه قوم خود هم نیست چه بر سد به نصری های خود . پار سال کو چیها ی طالب , مردم بیسودرا چقدر ازبین برد و درختان شان را قلم کرد . ولا و بلا امی خلیلی خوده تکان نداد . خلیلی فقط بفکر بساز بفروش برادرش حاجی نبی هست و کرزی هم امیته ادم ها را در کنار خود قبول میکند . کجاشد قیر ریزی سرک با میان و باز سازی هزارجات وو…..؟

 12. رضائی جدی ۲۳, ۱۳۸۸ در ۱:۱۷ ب.ظ -

  چهارشنبه ۲۳ دی۱۳۸۸ ساعت: ۱۳:۱۷

  السلام علیکم و رحمته الله وبرکاتو

  اقای ناروی شما اصل موضوع را نافهمیده یخن پاره میکنید اصل مشکل اینجاست که محقیق و خلیلی از هزاره ها توپ فوتبال ساخته نا خواسته و نا دیده هرکه را به هر طرف شوت میکند. قضیه ازین قرار است که محقیق یک روز قبل از معرفی به یک نفر دیگرخبر داده بود که به حیث وزیر تجارت به پارلمان معرفی می شود تاشب شنبه نیز همین تذکر مورد تاکید قرار گرفته بود ولی صبح روز شنبه، هنگامی که وی آماده می شوند تا به منظور معرفی به همراهی دیگر نامزد وزیران راهی پارلمان شوند، او را بر می گردانند و می گویند که کس دیگری به جای شما برگزیده شده است که هادی حکیمی میباشد که فعلا در افغانستان نیست و از موضوع هم بی خبر است. ایا این کار پهلوان صاحب که ۵ سال امان خط برای هزاره هااز کرزی گرفته درست است؟ گناه وی صرف همین بوده که مربوط سازمان نصر نبود. تمام وزرا که قبلا و فعلا از طرف محقیق و خلیلی معرفی شده نصری بودند از قبیل سرور دانش، عبداللهی، حصاری، ایلاقی، هادی حکیمی….
  ثانیا جنایتکار، جنایتکار است هرکه باشد هزاره ویا غیرهزاره ایا جنایات پسر کاکای هادی حکیمی که عبارت از انجنیر علی رضا انوری توبچی و اوانچی سازمان نصر بود و بیش از یکدهه قریه و قصبات جاغوری و قره باغ را مورد حمله قرار داده نابود کرد، ده ها طفل، زن و مرد را کشت،زندانی ها را در زندان نای قلعه زنده پوست کرد وحتی به مسجد که خانه خدا است و جای نگهداری قران عظیم الشان است رحم نکرد با چند نفر از هزاره های قره باغ که با حاجی معلم یکجا پناه برده بود مورد ضربه اوان قرار داده همه را کشت و مسجد را ویران و قران را که کتاب خدااست سوختاند،ازنظرشما به خاطر هزاره بودنش بخشودنی است؟ نه هرگز نه !!!هر جا که باشد و هر وقتیکه باشد منحیث جنایتکار جنگی باید محاکمه شود. فعلا در کابل یک تعداد از فعالان سیاسی هزاره ها یک ویب سایت را راه اندازی خواهند کرد که همه جنایات جنایتکاران هرکه باشد باید به جهانیان و بخصوص سازمان های حقوق بشر با اسناد افشا سازد

 13. زکی جویا جدی ۲۳, ۱۳۸۸ در ۴:۳۸ ب.ظ -

  چهارشنبه ۲۳ دی۱۳۸۸ ساعت: ۱۶:۳۸

  عقده +حسادت + نادانی + کور دلی +کینه = مریضی لا علاج روانی

  تعجب در اینجاست که هر بار مقالات خوب علمی، تاریخی، اجتماعی و مسائل فرهنگی مورد بحث قرار میگیرد هیچ کس نظر نمی دهند و یا در سطح ۲ و یا ۳ نظر. ولی وقتی حرف از بدگویی دشنام توهین و تهمت اشخاص هست همه نظر دهنده و بازار کج بحثی و نفرت و کینه و حسادت فضا را تعفن و آلوده میسازد .

  کجا حکیمی کجا وزارت! هنوز او در کانادا پهلوی خانواده خود به زندگی عادی اش ادامه میدهد، که زندگی عادی حق هر انسان شرافتمند هست و لی هزاره ها و جاغوری های که همه خود را فلیسوف و سیاست مدار و حقوق دان و یک سیری فکر میکنند بازار نفاق و عقده گشای و خصومت و دل گندگی شخصی را در سایتها به تبلیغات گرفته اند.

 14. هزاره جدی ۲۳, ۱۳۸۸ در ۴:۴۱ ب.ظ -

  چهارشنبه ۲۳ دی۱۳۸۸ ساعت: ۱۶:۴۱

  برادرا سلام

  رضایی تو حتما یا نهضتی هستی یا حرکتی که هر دو در میان مردم هزاره راه و جای پای ندارند، برو دنبال باداران مذهبی عربی و سید تان محسنی سید جاوید و سید عالمی و ……. حا لا با سیاست مذهبی وارد شده ای که فلانی قران را در داد… برو این داستان قران سوزی و با احساسات مردم بازی کردن کار کهنه و بی مزه شده…. رضایی نیاز به تداوی دارد دعا کنید که در کدام شفا خانه شفا یابد.

 15. ناروی جدی ۲۳, ۱۳۸۸ در ۵:۰۹ ب.ظ -

  چهارشنبه ۲۳ دی۱۳۸۸ ساعت: ۱۷:۹

  عزیز دلم رضایی جان ! من مثل شما تو لی نا کشته سیخ سازی نمیکنم . وزارت کجا ! حکیمی کجا , وانهم که جوابش منفی بوده است . عینک که بالای بنی ات گذاشتی کا ملا جنبه گروه گرایی را دارد . فقط گروه های خودی را میبیند و بس . در شرایط حساس فعلی که پای لچهای افغان ملیتها باز هم برای حذف من وتو پای لچ نموده و , وزارت خانه های کلیدی را از ان خود میکند از دید گاه شما مجال است برای انها !
  برای من فرق نمیکند که هزاره از کدام گروه است , نصری , نهضتی , حرکتی و..
  باشد اما دلسوز قوم باشد , این حرف برای هر هزاره با وجدان ملاک است .
  امید وارم که مسایل افغانستان را چند بعدی تجزیه و تحلیل نمایی .

 16. جاوید جدی ۲۳, ۱۳۸۸ در ۱۰:۱۰ ب.ظ -

  چهارشنبه ۲۳ دی۱۳۸۸ ساعت: ۲۲:۱۰

  سلام دوباره!
  بحث اقای رضایی از این جهت که عده ای جامعه را به دوره ملوک الطایفی برگردانده و خود را صاحب اختیار مردم افغانستان و به خصوص هزاره ها ساخته حرف به حقی است! نباید اختیار و حق سیاسی هزاره ها در اختیار دو نفری باشد که پایگاه اجتماعی و صداقت شعار های قومی و مردمی شان در انتخابات ریاست جمهوری ثابت شد!
  اما بحث ایشان در مورد هادی حکیمی نادرست است! انوری را چه کار به حکیمی؟
  حرف برادر هزاره نیز بوی نفاق و کهنه گرایی میدهد! این احزاب در واقعیت اجماعی وجود خارجی ندارد!

 17. احمد مطهری جدی ۲۳, ۱۳۸۸ در ۱۱:۴۵ ب.ظ -

  چهارشنبه ۲۳ دی۱۳۸۸ ساعت: ۲۳:۴۵

  سلام دوستان

  انچه است از قامت نا ساز وبی اندام ماست
  ورنه تشریف تو از بالای کس کوتا نیست

  دوستان چه لازیم است تا این اندازه هم خودرا نا راحت ساختن وهم بنا به قول خود تان انهمه احساسات هزارگی را ابراز نمودن که همه اش دروغ و دور از حقیقت است ما باید بگویم که ما خود ما چه کردیم تا دیگران نکرده فقط کاری را که در قدرت ما بوده و کرده میتوانم همین نوشته های بالا است که چه درد مردم مارا دوا کرده میتواند اگر ما در قدرت بالاتر ازین باشم به ترتیب خیانت ما بالاتر از ان خواهد بود بیاید به خواطر وجدان وایمان راهی را برویم که درد مارا تسکین نماید اتحاد واتفاق مارا حفظ نماید اگر ما بگویم فلان با سواد وفلان بی سواد فلان خانم است فلان اخند است فلانرهبر حزب فلان چبی وفلان راستی این گفته ها مارا تضعیف میکند زمینه استفاده ای از ما ها را برای دیگران بوجود میاورد اگر احیانا ما هم اصلاحات اساسی را در داخل هزاره جات بوجود بیاوریم ولی محور اصلی اساس در ان بالاها به گونه دیگر طراحی شود فکر میکنید که دیگر کار رو براه است .

 18. رضائی جدی ۲۴, ۱۳۸۸ در ۶:۴۰ ق.ظ -

  پنجشنبه ۲۴ دی۱۳۸۸ ساعت: ۶:۴۰

  اقای نارویژی عزیز ایا گفته میتوانید که من بکدام گروه تعلق دارم؟ ازکدام گروه های خودی دفاع کرده ام؟ یگانه گروه من هزاره بوده واز حقوق ملت شریف که به ان تعلق دارم دفاع مینمایم و چیزی که قبلا نویشتم هم دردی بوده که همه را به فغان و ناله کشانده . ایا رد شدن ۵ وزیر هزاره از پارلمان برای شما تحمل پذیراست؟ باید بیابیم که علت چیست. ایا دشمنی دیگر ملیت ها با ماست؟ در حالیکه قبلا رای اعتماد از همان اقوام گرفته بودندپس چه موجب شد که حالا همه رای منفی گرفتند؟ قبل ازینکه خودرا فریب دهیم باید مشکل را دریابیم. با چال و چمرس نمیشه که به منزل مقصود بیرسیم. حالا ریسمان هدایت مردم باشعور هزاره بدست دو شخصیتی قرار گرفته که نه تنها دربین قوم خود بلکه در بین تمام اقوام منفور هستند حالا با نیرنگ و فریب میخواهند خودرا رهبر ملیت هزاره جابزنند. بطور نمونه این لینک را بخوانید

  http://www.koofi.net/index.php?id=848

  تغیر نام بخاطر وزیر شدن

  قبلا اعلان شدکه وزیرتجارت کسی بنام هادی حکیمی بنابرفشارهای اخرین دقایق توسط محقق رهبرحزب وحدت بالای کرزی تقرریافت اما وی چون میدانست که هیچ یکی ازوزرای که از طرف محقق معرفی شوند ازفلتربارلمان عبورنخواهد کرد بنا اعلان کرد که وی حاضرنیست. این بست رااشغال کند اما محقق دفعتا بعدازین خبربه ارگ ریاست جمهوری رفت وکسی بنام ظاهروحدت راوزیرتجارت بالای کرزی قبولاند.
  جالب اینست که ظاهروحدت نیزدراول نخواسته است به این مقام بیشنهادشود زیراهمه وکیلان مجلس خواهند فهمید که ازکدام جناح معرفی شده است بنا وی باتغیر نام وحدت به وحید دراین مقام برگزیده شد وبه بارلمان معرفی گردید .طبق معلومات دقیق اطرافیان وخویشاوندان ظاهروحدت ازین کارمتعجب گشته اد که چرابنام ظاهروحید معرفی شده است وبعدا طبق معلومات دقیق وبخاطرعبورازفلتربارلمان این کارراکرده است و وکیلان رابفهماند که وی ازحزب وحدت معرفی نشده است چنین است معاملات کرزی وبازی وی بارای عتماد مردم غریب ورنجدیده افغانستان.

  ایا این قسم حیله و نیرنگ از نظر شما قابل قبول است؟ شاید بگوید که همه دروغ است.

 19. ناروی جدی ۲۵, ۱۳۸۸ در ۱:۳۶ ق.ظ -

  جمعه ۲۵ دی۱۳۸۸ ساعت: ۱:۳۶

  سلام رضایی قند بیادر . برای اولین بار نظرم این بود که متا سفانه نخبگان سیاسی ما اتحاد و همبستگی نداشته وندارد !! شما در یک جمله متو جه شوید .
  فقط تاریخ را فراموش نکنید و اگر نه بازار برده فروشی باز گرم خواهد شد .
  اگر فرصت داشتی به وقت اروپا ساعت ۱۰ شب در پالتاک بیا از که از برادران و همو طنان پشتون تان , چپه و راسه اش در مورد ملیت هزاره شیعه چه میشنوی .