وقتی تدبیر نباشد چه باید کرد ?!

۶:۵۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
وقتی تدبیر نباشد چه باید کرد ?!

وقتی تدبیر نباشد چه باید کرد ?!Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۱-۲۰۱۱۳۷_1

وقتی افرادی سیاست منطقه را بامنفعت شخصی خودش نه قوم گره بزند نتیجه همین می شود . ان وقت هر فراد خود ازهوش خود استفاده منطقه را ترک کند. لذا هر کس از این خراب شده هر روز زود تر بیرون شده راحتی نسبی داشته است . حال ، دولت فاشیست به هر دلیل ، اراده جنگ با طالب ندارد از قرار معلوم غزنی را به طالبان میخواهند واگذار نماید . همینطور ولسوالی هایش را . مردم جاغوری به اندازه بهسودی ها هم از هوش برخور دار نیست که دو خانه ای باشد . گر چند بسیا،ی دو خانه شدند ، ولی بسیاری در ان قول قریه ماندند منتظراتد که کی طالب فرا می رسد تا قربانی شود .
با ان همه تعلل دولت، با جنگ با طالب ، هنوز این کله پوکه ما دنبال دولت واعزام نیرو هستند . مگر حمله بر خود غزنی یاد تان رفته باز از ان حمله حساب کار دست ما نیامد .
جاغوری باید ابتدا همه زن بچه ها از منطقه می کشید بعد با ازمایش جنگ ، اگر دولت همکاری نمی کرد همان چند تا نوکر فاشیست محلی را هم گذاشته عقب نشینی می کرد تا یک نسل کشی تمام عیار مواجه نشود . سک زرد برادر شغال است . باید جاغوری همان سیاست اول با طالبان می گرفت که شما برو اول ولایت را بگیر بعد بیا ما تسلیم هستیم . پلی نفر دولتی مزدور به کرسی چسپیده مردم را به جنگ نا برابر کشاند ، حال با چند نفر بخت برگشته بنام کماندو مردم رل بازی می دهند .
حال بعد از این جنگ قضیه فرق کرده با یک نسل کشی تمام عیار مواجه هستیم . اگر افراد جوان های ما زنده باشد در یک شرایط بهتر می توانیم حساب شده با طالب جنگ کنیم نه با یک جنگ نا برابر .
حال هم برای هر شرایط امادگی باشد ، باید زن بچه ها بیرون کشید . دولت کثیف را تخت فشار گذاشت تا با حملات هوای به لانه تروریست ها انها را عقب رانده جنگ را به مناطق انها بکشاند .
باید بدانید که نیروی هوای دولت تا طالب وارد منطقه نشده حملات هوای انجام نمی دهند چون مسلزم ویرانی است نمی خواهند مناطق پشتون ویران شود . وقتی مناطق هزاره گرفت بجای حمله بر طالبان مناطق هزاره زیر حملات خواهند گرفت این خط این هم نشان .
حیف بر جوانان که با یک جنگ نابرابر پر پر شد ، وقتی طالب همه را قتل عام کند جاغوری بدون جوانانش چه بدرد می خورد . وقتی قضاوت نسبت به جوانان مردم می کنی ان زمان به نوجوان خود هم فکر بکن ، ان وقت هم دقیقا همان قضاوت را داری ?!!
حیف این جوانان پاک که در راستای این دولت کثیف تار موی شان از بین برود .تا چه رسد که جان شان را از دست بدهد .
هزاره ها باید همه دو خانه ای باشد یک در شهر ویکی در دهات . در شهر دولت برای ابروی خودش هم که شده نمی گذارد نسل کشی شود . از خود سانسوری خودی که بگذریم با این همه کشته که در ظرف چند روز در مناطق هزاره نشین دادیم به اندازه کشتن چند گوسفند هم انعکاس نیافته است . این است که هزاره ها باید در مرکز وشهر های مهم جا بگیرد . وحتما دوخانه باشد .

236بازدید

کامنت بسته شده است.