وقتی در دست دزدان فتد زمام عالم

اسلم جوادی ۷:۲۶ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
وقتی در دست دزدان فتد زمام عالم

bankوقتی در دست دزدان فتد زمام عالم
***
حذف ائتلاف عربستان از فهرست سیاه کشتار کودکان، یکی از شرم‌آورترین و تلخ‌ترین خبرهایی است که در مقیاس جهانی شنیده‌ام. این اقدام چیزی کمتر از صدور مجوز مستقیم برای درندگی لجام‌گسیخته نیست. سازمان ملل با این کار رسماً به عربستان مجوز سبعیت و درندگی داده است. بان کی‌مون این پیرخرفت کودکی‌های خودش را فراموش کرده است که چقدر شکننده و نازک است. نادیده‌گرفتن رنج کودکی که به جای عروسک بمب و آتش دریافت می‌کند و صدور مجوز برای کشتار کودکان در مقیاس یک جنایت جنگی وقیح و غیرانسانی است. باید از زیستن در چنین جهانی ترسید و کاش می‌شد که دیگر هیچ کودکی در سرزمین‌های تفتیدة جنگ بدنیا نیاید. این گونه اگر نمی‌شود از رنج کودکان کاست، لااقل کودک دیگری در معرض خشونت قرار نمی‌گیرد. چه کسی تاوان جهان به غارت رفتة کودکان را می‌دهد؟ aa1
خوب است برای تسلای دل مان هم که شده این تکه‌ای از شعر شکسپیر، با ترجمة مجید مددی را مرور کنیم:

زَر؟ زرد؟ گران‌بها، درخشان؟ نی‌، نی
ای مجمع ایزدان، زمین، چرخ کبود؛
من کاهن لافزن نباشم، اما
با مشتی از آن، چه بی‌محابا گردد،
ناپاکِ سیه، سپید؛ پستی، والا
فرتوت، جوان؛ جبون، دلاور؛ بد، نیک!
آری، این زر
گیرد ز تو چاکران و دستور و دبیر
از زیرِ دلیر مرد، بستر ببرد!
این بردة زرد!
دین می‌سازد، سپس فرو ریزد دین
فرخنده کند گجسته‌ای پیسی‌ را
با چهرة سهمگین فریبا سازد؛

725بازدید

کامنت بسته شده است.