ولایت شدن جاغوری مهم است

عبدالله وطندار ۱۲:۱۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
ولایت شدن جاغوری مهم است

ولایت شدن جاغوری مهم استFB_IMG_1588620887034

دوستانی می گویند که اگر جاغوری ولایت شود و اسم این ولایت هم جاغوری باشد، ما از تاریخ غزنی و غزنوی ها بی بهره و بریده می شویم. به نظر من این یک نگرانی جدی نیست. جاغوری می تواند ولایت بشود، و ما هم می توانیم مثل میلیون ها انسان منطقه مان به تاریخ غزنی و غزنوی ها افتخار کنیم و آن را بخشی از میراث تاریخی خود بدانیم.

تاریخ غزنی و غزنوی ها، تنها مربوط ساکنین ولایت غزنی و حتی افغانستان نیست. آدم ها از آسیای میانه تا پاکستان و هند و … تاریخ غزنی و غزنوی ها را مال خود شان می دانند. اگر قرار باشد نامگذاری های اخیر، مردم را با تاریخ تمدن های گذشته ای منطقه بیگانه کند، هیچ نامی بیگانه کننده تر از “افغانستان” نیست. اگر ما تحت این نام می توانیم به تاریخ غزنوی ها و … افتخار کنیم ، نام جاغوری هم مانع جدی در راه این افتخار کردن، ایجاد نخواهد کرد. رابطه ای ما با تاریخ و میراث تاریخی ما هم که بیشتر از افتخار کردن نیست. نام موشک های ما “غزنوی” و یا “غوری ” نیست. و تا کنون کسی یخن پاکستان را نگرفته است که چرا شما غزنوی ها و یا غوری ها را از خود می دانید، و تولیدات صنعتی و نظامی تان را غزنوی و یا غوری نامگذاری می کنید. آنچه فعلا مهم است، ولایت شدن جاغوری است تا لااقل بخشی از مردم به منابع و امکانات به صورت عادلانه تر دسترسی پیدا کنند.

176بازدید

کامنت بسته شده است.