…و اما من نصری هارا محکوم میکنم؛ به بلندای تاریخ..!

میراحمد لومانی ۵:۵۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
…و اما من نصری هارا محکوم میکنم؛ به بلندای تاریخ..!

…و اما من نصری هارا محکوم میکنم؛ به بلندای تاریخ..!FB_IMG_1554528935127_1
——————
هرگاه بخواهیم هزاره ها را به دسته های سیاسی تقسیم بنماییم، میتوان از هزاره های نصری، حرکتی، خلقی – پرچمی و مائوئیست ها حرف به میان بیاوریم. هرچند احزاب خورد و ریزه دیگری نیز در این میان حضور داشته اند، اما نقش این احزاب به اندازه احزاب نام برده شده در جریان شکل گیری معادلات سیاسی هزاره ها پر رنگ و تاثیر گذار نبوده است. جریان خلق و پرچم که مشخص است و من هم تصمیم ندارم تا از آنان به علت این که چند صبایی متعلق به این جریان بوده، و رشد شخصیتی ام را نیز مدیون به همین حضور میدانم؛ از انان به دفاع بر خیزم. همین قدر میتوانم بگویم که بعد از گذشت دهه ها بدور از حب و بغض حزبی و ایدیالوژیکی به زنده گی شخصیت های طراز اول و دوم جریان خلق و پرچم نظری بیندازیم، همه چیز برای مان مبرهن و واضح خواهد گردید. به هیچ عنوان دوست ندارم تا کشتار و جانیات این جریان بخصوص خلقی ها را توجیه بنمایم..! و اما جریانهای سیاسی نصر و حرکت که بیش از همه جریانهای سیاسی دیگر بر حیات سیاسی و اجتماعی هزاره ها تاثیر گذار بوده اند و حال نیز از آدرس هزاره ها سکان دار سیاست و قدرت در افغانستان میباشند؛ اینان بیشتر قابل نقد و تامل میباشند. و اما در میان نصر و حرکت، این سازمان نصر است که از اغاز حضور جامعه جهانی در افغانستان بیش از نود درصد سهمیه قدرت و مزایای مرتبط به حاکمیت را از آدرس هزاره ها در اختیار و انحصار خویش نگهداشته اند. حزب حرکت اسلامی آقای شیخ اصف قتدهاری از بلندای قدرت سیاسی هزاره ا به زیر کشیده شده است. این دار و دسته آقایان خلیلی، محقق و عزیز رویش اند که شعار ” حاکمیت و دولت ساز بودن جریان سیاسی خویش را ” از بلندای قدرت سیاسی افغانستان امروزی به بوق و کرنا گرفته اند. این رده های بلند سازمان نصر است که گاه ” کرزی و گاه احمدزی ” را بر اریکه قدرت مشروعیت بخشیده اند، و گاه امروز در زیر ردای حنیف اتمر این نوده استبداد تاریخی دارند ” پوفی ” و ملاق میزنند! حرکت اسلامی آقای محسنی با تمام کژی و زشتی هایش به تابوت تاریخ سپرده شده است که میتوان برآن نماز میت خواند. اما این جریان سیاسی نصر است که همگام و همنوا با ” زی زاده ها ” دستان شان تا مرفع به خون هزاران انسان شریف بی گناه این سرزمین الوده می باشند! شیخ آصف قندهاری از ثمره جهاد خویش کدام تا پری پیکر به بر کشیده و در حریم جامعة خویش مصروف است. اما این اقایان خلیلی، محقق و رویش ها اند که در هر خم و شکن سیاست حیات، هستی و بود و نبود مردم هزاره را به معامله میگیرند. رهبران نصر معامله نموده و زر اندوخته اند! شرکت، شهرک و بلدینگهای شان در داخل و خارج از کشور شهره افاق میاشد. آنان در سکوی قدرت میلیاردها دلار سرمایه اندوخته اند ..! و اما به بازی گرفتن جامعه جهانی و هم کاسه شدن شان با ستم تاریخی بیش همه درد آورتر است! این جفا و دردی است که تاریخ و وجدان های اگاه و بیدار جامعه مان ان را هرگز فراموش ننموده و نخواهند بخشید…!

لومانی

124بازدید

کامنت بسته شده است.