پاداش کلوخ انداز سنگ است

رسول حمیدی ۸:۲۶ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
پاداش کلوخ انداز سنگ است

پاداش کلوخ انداز سنگ استFB_IMG_1592913359196

ضحاک پیر غازه طلب می‌کند ز ما
هر روز خون تازه طلب می‌کند ز ما

در رابطه با وضعیت قره‌باغ، جاغوری و مالستان نکاتی قابل ذکر است.
۱- دفاع از جان، مال، شرف و ناموس از ابرز مصادیق “جهاد دفاعی” است که در مشروعیت و اجر و پاداش آن، تمام مذاهب اسلامی متفق القولند.
۲. ایجاد مکانیزم دفاعی اجتناب‌ناپذیر شده است. اگر قرار بر مردن باشد همان بهتر که در سنگر دفاع از شرف باشد.
۳- در ضرورت موضع تهاجمی امیرالمؤمنین می‌فرماید “پیش از آن که آنها با شما بجنگند با آنان نبرد کنید، به خدا سوگند، هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد، ذلیل خواهد شد”. ما امروز داریم این واقعیت را تجربه می‌کنیم.
۴. همسایه‌ها را باید پاسخگو ‌کرد؛ بر جان و مال ما در خانه یا در مسیر حمله می‌شود و کشته و غارت می‌شویم می‌گویند ما نیستیم، طالبند، دزدند. اما وقتی از آنها کسی کشته شود ما باید به دو دولت آنها پاسخگو باشیم؛ قاتل را به “ارگ” تحویل دهیم و‌ پول زور امارت اسلامی را به خانواده مقتول. تا چه زمانی باید این وضعیت را تحمل کرد؟
۵. دزد وقتی از خانه همسایه می‌آید با هر منطقی همسایه مسئول است. از هر نقطه‌ای که بر ما حمله شود باید همان منطقه و مردم جواب برابر دریافت کند.
تا مقابله به مثل نکنیم صدای ما به گوش کسی نمی‌رسد. در مسأله “دهمرده گلزار” تجربه کردیم که وقتی جواب برابر دادیم ارگ خبر شد و هیئت فرستاد.
۶. بیاد بیاریم که روزی ابوذر شهید با ده نفرش در قره‌باغ پسته امنیتی داشت و تمام ولایت غزنی در امنیت بود و دزدها را از کته ناوه دستگیر، منتقل و محاکمه می‌کرد.
۷. در وضعیتی که ضرورت وجود و ایجاد مکانیزم دفاعی سراسری را با تمام وجود خود احساس می‌کنیم، نباید از توطئه حذف جبهات مقاومت غفلت کنیم.
۸. مدنی‌بازی را بگذاریم برای زمانی که با مردم مدنی طرف باشیم.

49بازدید

کامنت بسته شده است.