پالیسیهای سختگیرانه و کاهش شدید امار متقاضیان پناهندگی

احمد نوید طنین ۱۰:۵۰ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
پالیسیهای سختگیرانه و کاهش شدید امار متقاضیان پناهندگی

پالیسیهای سختگیرانه حکومت استرالیا در قبال مهاجرت های غیر قانونی به این کشور امار متقاضیان پناهند گی به استرالیا را به صورت چشمگیری کاهش داده است. دفتر کمنیشری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در اندونیزیا اعلام کرده است که مراجعه مهاجرین به این دفتر بخاطر دریافت پناهند گی در استرالیا نسبت به سال گذشته تقریبا هشتاد در صد کاهش یافته است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهند گان در اندونیزیا گفته است که از آغاز ماه گذشته تا ختم ماه جاری امار ثبت مهاجرین درین نهاد از صد نفر در هفته به صد نفر در ماه تقلیل یافته است. این کاهش در تعداد مهاجرین که به هدف دریافت پناهند گی در استرالیا به سازمان ملل متحد در اندونیزیا مراجعه میکنند تقریبا در سالهای اخیر بی سابقه بوده است. مقامات در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در اندونیزیا می گویند که عمده ترین دلیل کاهش امار متقاضیان پناهند گی در استرالیا ، اتخاذ پالیسی سختگیرانه ازسوی حکومت این کشور بوده است.

حکومت استرالیا به رهبری تونی ابوت پس از پیروزی در انتخابات این کشور به صورت قاطعانه تصمیم گرفت تا جلوی ورود پناهجویان غیر قانونی به این کشور را بگیرد. به اساس پالیسی تونی ابوت تمامی پناهجویانی که تلاش کنند به صورت غیر قانونی وارد ابهای این کشور شود،‌به کمپ های نارو مانوس فرستاده خواهند شد. پناهجویانی که به کمپهای نارو ومانومس فرستاده میشوند دیگر هیچوقت چانس ان را نخواهند داشت که به استرالیا وارد شوند. انان در صورت که مستحق دریافت پناهند گی هم شناخته شوند به استرالیا نه بلکه در کشور پاپوا گینه نو برای همیشه مسکن گزین خواهند شد.

ازسویی هم اخیرا حکومت استرالیا اعلام کرد که کشورش با کمبودیا نیز بتوافق نزدیک شده است تا گروهی از پناهجویانی را که درخواست های پناهند گی انان در کمپ مانوس پروسس شده است به این کشور بفرستد. این تازه ترین اقدام حکومت استرالیا برای توقف کامل روند پناهجویان غیر قانونی به خاک این کشور بشمار میرود.

1,111بازدید

کامنت بسته شده است.