پاپواگینه نو برای آنعده کسانیکه درخواست پناهندگی شان تکمیل شده است اجازه زندگی کردن را در این کشور داده است.

۹:۰۹ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
پاپواگینه نو برای آنعده کسانیکه درخواست پناهندگی شان تکمیل شده است اجازه زندگی کردن را در این کشور داده است.

bbحکومت پاپوا گینه نو اعلام کرده است که پس ازین انعده پناهجویانی که در خواست پناهنده گی انان در کمپ مانوس تکمیل شده میتوانند ازادانه درین کشور زنده گی کنند.

این پناهجویان کسانی هستند که بصورت قاچاقی عازم استرالیا شده بودند اما حکومت استرالیا انان را به کمپ مانوس که در کشور پاپواگینه موقعیت دارد فرستاد. در میان این پناهجویان شماری زیادی از شهروندان افغانستان نیز شامل هستند.
حکومت گینه نو اعلام کرده است پناهجویانی که در خواست های پناهنده گی انان تکمیل شده و مستحق پناهنده گی شناخته شده اند میتوانند ازادانه در کشور گینه نو کار و زنده گی کنند اما انان تا هشت سال دیگر نمیتوانند که تابعیت گینه نو را بدست اورند. حکومت گینه نو همچنین گفته است این پناهجویان اکنون میتوانند به مراکز اموزشی وحرفوی مراجعه نموده زبان و مهارتهای لازم برای کار کردن در گینه نو را کسب کنند. ایستر گاگمنگ معاون ریاست مهاجرین گینه نو میگوید پناهجویان که کمپ را ترک میکنند برای مدت کوتاهی از سوی حکومت در قسمت اعاشه و اباته و صحت همکاری میشوند و برخی از امکانات اولیه نیز در اختیار انان قرار میگرند ولی به دلیل قیمت بودن محل بودباش برای مدتی ناگزیریم یک خانه را در اختیار چندین پناهجو قرار دهیم. ازسویی هم یک مرکز کاریابی تعهد کرده است که با پناهجویان در قسمت کاریابی همکاری کند.
حکومت استرالیا ازین تصمیم پاپواگینه نو استقبال کرده است. پیتر داتن وزیر مهاجرت استرالیا میگوید که گینه نو با این تصمیمش نشان داد که برای همکاری با پناهجویانی که مستحق پناهنده گی هستند متعهد هست. وزیر مهاجرت استرالیا تاکید کرد که اکنون پناهجویان میتوانند در کشور گینه نو زنده گی جدیدی را اغاز کنند.
پیتر داتن وزیر مهاجرت وسرحدات استرالیا )تکس):” این کار با توجه به قرار داد بین دو کشور انجام شده است. این یک پیام روشن از سوی استرالیاست، استرالیا به افرادی که به قایق به این کشور میرسند اجازه ورود نمیدهند. “
پناهجویانی که اکنون اجازه یافته اند به گینه نو ازادانه زنده گی کنند دستکم سه سال را در داخل کمپ سپری کرده اند. اکثر پناهجویانی که درین کمپ نگهداری میشدند از افغانستان ،‌ایران عراق وسریلانکا هستند. اعتراضات پناهجویان درین کمپ بارها خبر ساز شد. سال گذشته یک پناهجوی ایرانی در جریان همین اعتراضات کشته شد.

1,096بازدید

کامنت بسته شده است.