پشتونستان پاکستانی وپشتونستان افغانی وخیالی و دیگرهیچ

عزیزالله جاغوری ۱۰:۰۹ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
پشتونستان پاکستانی وپشتونستان افغانی وخیالی  و دیگرهیچ

phپشتونستان پاکستانی وپشتونستان افغانی وخیالی  و دیگرهیچ

هر دو جان گیر است اما این کجا و آن کجا ؟

از قدیم الایام دربین برادران پشتون دو طرف خط دیورند بحث پشتونستان خیالی داغ است . بسیاری از رهبران پشتون خواه مثل خان عبدالغفار خان این آرمان را به گور برد .  سوالی اساسی که مطرح است کدام  پشتونستان ؟ پشتونستان که پاکستانی تبارها  می خواهند یا پشتونستان افغانستان تبار ها ؟

پشتونستان  که از آن طرف خط دیورند اند واندیشه این نوع پشتونستان از آن طرف خط آب می خورند در قدم اول آنها بدش نمی اید که دو طرف خط دیورند را یک پشتونستان بسازند . منتها با این تفاوت که این پشتونستان صوبه ی چندم پاکستان را تشکیل بدهند .  حال اگر نشد در قدم دوم پاکستانی های غیر پشتون همین خط دیورند هم کافی می داند ونیازی به آنطرف خط دیورند نمی بیند . جنرال حمید گل ودیگر پشتونهایی ساکن آنطرف خط دیورند این پروژه وسیاست را دنبال می کند که حمایت سیاست مداران پاکستان را نیز با خود دارد .

ولی پشتونهای مثل خان عبدالغفار خان وبقیه افغان ملیت های ساکن در این طرف خط دیورند معتقد است که ما کشور مستقل مثل تاجکستان ازبکستان می خواهیم . صوبه نمی تواند نیازمندی ها وخیال پردازی هایی ما را جبران کند .

به دلیلی همین کشمکش هایی پشتونستانی است که سالها اقلیت های دیگر در این سرزمین پایمال شده وهمه برای پشتونستان کذایی وخیالی قربانی می شود بدون اینکه لب بگشاید آهی سرکشد.

حالا پاکستان دست از صوبه بنام پشتونستان برداشته به همین خط دیورند ومرز بین المللی راضی است .

مشکل این است که  پشتونهای این طرف به تحریک سیاست های تفرقه بینداز حکومت کن دول استعماری و در راستای پشتونستانی کردن این طرف خط دیورند با چالش های که خیر ، بلکه با تهدید های جدی مواجه است .

به همین دلیل ، ما می توانیم روی حسایست پشتونها  به خط دیورند ، پی ببریم  . چون تازمانیکه این خط این ملت را نصف کرده باشد از نصف دیگری در آن طرف خط دیورند در دراز مدت هیچ کاری بر نمی اید . این همان نکته ای است که آثار آن را در ممناعت از صدور تذکیره برقی ویا نفوس شماری و … می توان دید .

گرچند افغان ملیت ها در این ۱۵ سال اخیر مثل بادران شان دست از خواب خیال برنداشته وهمه طرح هایی زیر بنایی کشور را بر اساس پشتونیزه کردن به پیش برده وهر کاری که از دست شان در این راستا بر آمدند دریغ نکردند . توتاپ یک نمونه بسیار کوچکی از سیاست پشتونیزه کردن دراین کشور است .

به همین دلیل است که پشتونهای مثل کرزی اتحاد شمال را از هر نوع طالب داعش بوکو حرام بکن حرام نکن حلال و … برای پشتونها خطرناکتر می داند .  طالبان طفلک را برادران ناراضی خیلی بالا تر برود مخالف سیاسی می داند . نه کمتر ونه بیشتر .

بزرکترین مانع برای پشتونیزه کردن در قدم اول تاجیک ها است . به هیمن خواطر سراغ ان دسته از رهبرانی تاجیک رفته که ممکین است درمسیر پشتونیزه کردن این سرزمین موی دماغ شود .

احمد شاه مسعود و ربانی در هین راستا برادران ناراضی از سری راه شان براحتی برداشتند  . جنرال فهیم به قول پسرش آخرین قربانی از این دسته بود . در میان بقیه رهبران تاجیک از نسل قدیم به کسی نمی تواند امید وار بود که در مقابل چنین پروژه های پشتونیزه کردن قد علم کند .

در قدمی بعدی هزاره ها وازبیک ها است که با وجود شخصیت های معامله گر که  بنا حق بر گرده مردم سوار شده اند مشکلی در این راستا نمی بینند .

به همین دلیل در این طول ۱۵ سال شما از آن همه کمک های جهانی چیزی را به نام کمک به مناطق مرکزی باشد نمی بینید و نخواهی دید . فقط مردم هزاره و دیگر اقوام توانسته اند در مشروعیت این دولت و مملکت خیالی کمک کند . و زمینه کمک را به این کشور از طرف جامعه جهانی فراهم نمایند .

حال با دیوار کشیدن پاکستان برای جلو گیری از رفت امد غیر مجاز – که خواسته افغانستان نیزهست – این جنگ پشتونستانی وارد فاز جدید خود شده و پاکستانی ها از واکنش سریع افغانستان غافل گیر شدند.

حال با این اوضاع واحوال کسی هست که انگیزه بقیه اقوام ساکن در این کشور را  برای رویا روی با جنگ پشتونستانی بیان کنند ؟!!!

ما در این مدت ۱۵ سال برای پشتونیزه کردن این کشور خواسته و یا نخواسته کمک فراوان کردیم حتی جنگیدیم و ان ها را به اهداف شان کمک شایان کردیم  . فکرمی کنید تا بکی تحمل چنین سیاست های احمقانه ی ، ملت های دیگر دارند ؟!!! .

متاسفانه گاهی فهم ما چنان عاجز می شود که کوچک ترین مسایل را نمی توانیم تحلیل کنیم تا ازدست مان نگرفته وکارت به گلوی مان نگذاشته متوجه هم نمی شویم .

توتاپ را که از دست مان گرفت آن وقت  دنبالش راه افتاده ایم کارد برگلوی تبسم کشید شد ان وقت داد فریاد مان بلند شد . آیا راهی نیست تا قبل از اینکه کارد برگلوی مان نگذاشته وچیزی از دستمان نگرفته چنین صحنه های بی نظیر را خلق کنیم ؟!!! .

بخدا کمی بخود ایم  سیاست هایی خود را بر اساس منافع ملی خاص تعین کنیم . وقتی آنها برای پشتونیزه کردن تلاش شبانه روزی دارند کدام احمقی شعار یک ملت شدن را سر می دهند که ما سر می دهیم . و یا کجایی ما به یک ملت شدن می ماند ؟!.

تبعیض سیستماتیک که زخم ناسور برپیکره این ملت شده آیا سند دیگری بر یک ملت نبودن نیست .  آیا رشد فرهنگی مناطق هزارستان چرا خار در چشم و استخوانی در گلویی مثل فاروق اعظم شده است .  اگر یک ملتیم  آیا این شکوه دارد؟! ویا مایه افتخار است .

با همه این حرف حدیث ها : هیچ کسی یک پشتون را از اینکه خیال پشتونستان در سر دارند ملامت نمی کند .

اما شما هزاره ها چه ؟ !!! شما که خود را عقل کل و اهل فرهنگ و… می دانید اصلا متوجه این نکته شده اید که حد اقل در این خصوص شما با همه ای فضایل تان از آنها فرسنگ ها فاصله دارید ؟ !!!. آنها به اعتراف خود تان سالهای سال  هوای پشتونستان را ولو خیالی در سر می پروراند اما شما چه ؟ !! شما با همه کش فش تان تا به حال حتی به ذهن تان خطور هم نکرده که فردای نسل ما نیازمند به یک هزارستان قوی و قدرتمند است .

هزارستان ، تنها گذینه ی که می تواند هزاره بودن در آن جرم نباشد وتبعیض سیستماتیک محل از اعراب نداشته باشد .

فاجعه بار تر اینکه کلمه هزارستان برای بسیاری تابو شده حتی در ادبیات نوشتاری شان آن را نمی بینیم درادبیات گفتاری شان نمی یابیم .

در نتیجه :

۱- تا یک ملت شدن فرسنگ ها فاصله داریم با خواستن تنها یک قوم ملت واحد صورت نمی گیرد وبا شعار هم نمی شود .

۲- سیاست ما منافع ما را تعین کند . در بسیاری از مسایل احساسی عمل نکنیم کمی از استعدادی خدا دادی که عقل است استفاده نمایم وگر نه سکوت تنها راه نجات است .
۳- هزاره ها باید بسیار حساب شده عمل کند خود را درگیر جنگ های پشتونیزه کردن نکند که ما به این نیرو در اینده فوق العاده نیاز داریم .
۴- شورای عالی مردمی در راستایی جنبش عدالت خواهی گام های موثر تری را در پیش را بگیرد واز همه گذینه ها در صورت لزوم استفاده کند .

۵- شورای عالی مردمی یک گام اساسی برای عبور از تیکه داران ومعامله گران قومی است .همه باید از آن حمایت کنیم . البته این شورا نیازمند به ایجاد تشکیلات مدیریت شده قوی است که انشالله دست اندر کاران به این نکته نیز توجه جدی خواهند کرد . به امید چنین روزی
والسلام

1,413بازدید

کامنت بسته شده است.