پیشاپیش فرارسیدن سوم جوزا، روز معلم را خدمت همه آموزگاران محترم تبریک و تهنیت عرض میدارم

 سوم جوزا

 دو بـاره سـوم جـوزا رسیده           گل خنده به لب هایت دویـده

 الهـی جـاویـدان باشی معلـم           درخـتـان امیـد ت قـد کشـیـده

                                 *****

 به یـاد مکتـب و بوی الفـبـا           به یاد خاطرات سه ای جوزا

 به یاد درس و لبخند قشنگت         به گریه میکنم من روز بیگا

                                *****

 به یـاد روز هـای شـادمانی         بـه یـاد درس  ایــام جــوانــی

 به یاد خاطراتـت زنده استم         بـه یـاد حرف هـای خود مانی

                                 *****

 قسـم بـر نام پاکت ای معلـم        به قـلـب درد  نـاکـت ای معلم

 نبـاشم لایـق کیف و کتاب و        تـبـاشـیـر تخته پاکـت ای معلم  

                                *****

کتاب و درس و دانشگاهم استاد       نباشی بی تو من گمراهم استاد

تویی مثل پیام عاشقانه                 به روی صفحه همرا هم استاد   

                                         *****

 

+;نوشته شده در ;یکشنبه سی و یکم اردیبهشت 1391ساعت;13:33 توسط;عزت الله حسینی; |;دیدگاهها بسته شده است.