چرا جاغوری جاغوری میگویم؟؟

عزیزالله جاغوری ۹:۳۵ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
چرا جاغوری جاغوری میگویم؟؟

چرا جاغوری جاغوری میگویم؟؟FB_IMG_1588845862487

مردم جاغوری یک مردم بسیار زحمت کش و صادق است. اکثر مردم جاغوری در کشور های مثل ایران، اروپا و استرالیا مشغول کار بنایی هستند اما هیچ وقت از تحصیل فرزندان خود غافل نمانده و آنها را با تمام توان حمایت می کنند. مردم جاغوری یک مردم هزاره دوست هستند، دست خیر دارند، غریب و بیچاره خود را فراموش نمی کنند، خانواده ها و دوستان خود را در افغانستان حمایت مالی می کنند، پول جمع می کنند و در مناطق شان شفاخانه و مکتب میسازند، اگر هزاره ها به مشکلی مواجه می شوند دست یاری دراز می کنند، کمک مالی و معنوی می کنند و اگر انتحار و انفجاری در افغانستان صورت می گیرد دل شان برای افغانستان کباب میشود.
مردم جاغوری یک مردم هزاره گرای مطلق اند، هرگز هزاره ها را به سیاه و سفید، جاغوری، بهسود و دایزنگی تقسیم نکرده و نمی کنند و در تمام عرصه ها حضور شکوهمندانه داشته و دارند.
شاید خوانندگان عزیز بیاد بیاورند که سال پار استاد محمد امین محمدی رئیس دانشگاه ابن سینا برای جلب کمک برای اعمار ساختمان دانشگاهش به آسترالیا رفت. نود و پنج درصد هزاره های استرالیا را مردم جاغوری تشکیل می دهد و استاد احمدی مهمان همین مردم بود. از او به گرمی استقبال کردند، مهمانخانه های خود را در اختیارش قرار دادند، مردم را برایش جمع کردند تا او سخنرانی کند و کمپاین جمع آوری کمک را پیش ببرد و مردم جاغوری هر کدام به اندازه توان خود صدها هزار دالر برایش جمع کردند که تنها یکنفر هشتاد هزار دالر به وی کمک کرده است و او را با دست پر به افغانستان برگرداندند. پول مردم جاغوری اضافه نیست، احساس همکاری شان بسیار بالاست. در دانشگاه ابن سینا شاید یک بچه یا دختر فقیر جاغوری رایگان درس نخواند و یا استاد امین احمدی آنها را بورسیه نکرده باشد اما مردم جاغوری بدون کدام چشم داشت صرف بخاطر اینکه هزاره ها یک دانشگاه معیاری و تخصصی داشته باشد از پول کارگری خود در تحقق چنین رویا سهم می گیرند و از سهم گرفتن شان خوشحال می شوند.
استاد امین احمدی اما در مورد مردم جاغوری تا هنوز چه واکنشی از خود نشان داده است، آیا در یک نوشته کوتا از آنان تشکری کرده است؟ دو هفته است که مردم جاغوری کمپاین ولایت شدن جاغوری را راه انداخته اند، داد و فریاد می کنند که جاغوری ولایت شود، آیا استاد احمدی مثل سایر شخصیت های دیگر یک متن کوتا حمایتی به حمایت مردم جاغوری نوشته است؟؟ جواب منفی است، چرا که جاغوری همیشه با تبعیض درون هزاره گی مواجه است. اگر برای دیگران کار و کمک کند مردم خوب هستند و اگر برای خود چیزی بخواهند آن وقت یا با سکوت مواجه میشوند و یا به کار شان با تمسخر روبرو می گردند…
ادامه دارد…

مرتضی خرمی

211بازدید

کامنت بسته شده است.