چه باید کرد؟!

عزیزالله جاغوری ۵:۰۸ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
چه باید کرد؟!

چه باید کرد؟!FB_IMG_1609173874953

رهزنی وگروگانگیری در دشت وحشت تبدل به شغل پر درآمد شده، خود سانسوری اخبار گروگانگیری به این فرهنگ کمک کرده است. دست های کثیف از داخل وبیرون منطقه با شعار سانسور اخبار گروگان گیری، این ظن را تقویت می‌کند. اگر فکری اساسی در این رابطه نشود اینده وحشتناک برای همه مسیرها در انتظار است.
یکی از گزینه ها ایجاد شاخه مقاومت در کلیه مسیر های که با چنین حوادث دست درگریبان است میباشد.
هر منطقه و مسیری که دچار رهزنی می شود نیازمند به یک علیپور است. وقتی دولت نتواند ویا نخواهد امنیت کسی را بگیرد ان وقت پاسخ کلوخ انداز باید سنگ باشد. در غیر ان صورت ، از این زندگی نکبت بار، مرگ شرف دارد.

شاید به ذهن مبارک برسد که این کار هذینه دارد .  برادر گروگان آزاد کردن هذینه ندارد؟!

پرداخت کدام هذینه شرف دارد.

***

هنوز گروگان آزاد شده قلبی گرد صورت خود را پاک نکرده، که خبر گروگان گیری دیگر را می‌شنویم.

آقای یوسفی نوشته :

تازه:
به نقل از نماینده‌گی ترانسپورتی کابل-جاغوری، امروز به تعداد بیش از ۲۰ تن از مسافران جاغوری را(که آمار دقیق آنان مشخص نیست) طالبان، از منطقه زردالو، ولسوالی قره‌باغ، ولایت غزنی گروگان گرفته‌اند.
(رضا یوسفی)

193بازدید

کامنت بسته شده است.