کارگران افغانستانی در استرالیا

مدبریت ۴:۱۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
کارگران افغانستانی در استرالیا

سلسله یاد داشت های من ( ۳ )
کارگران افغانستانی در استرالیاFB_IMG_1540700030433
بخش قابل توجهی از پناهندگانی که در استرالیا حق کاررا ندارد توسط عده ی کارفرمایان سود جو شکار گردیده و به طور قاچاق به کار گماشته میشوند. صاحبان کار از این هموطنان شان برده وار کار میکشند، روزانه تا ده ساعت کارهای شاق را در بدل ۷۰-۸۰ دالرانجام میدهند درحالیکه حقوق یک کارگر عادی با ۸ ساعت کار در روز بالای ۲۰۰ دالر است. موارد بسیاری دیده شده اند که صاحبان کار همان مقدار ناچیز معاش این کارگران را نیز انکار کرده اند و چون حق کاررا ندارند شکایت هم نمیتوانند .
کارگران افغانستانی بطور اکثر هفته ی ۴۸ تا ۶۰ ساعت کار می نمایند. بسا افرادی دیده شده اند که درطول سال حتا یک روز تعطیلی نداشته اند.
خانه های که برای زندگی سه یا چهار نفر تهیه شده اند این کارگران به شکل گروهی ۱۰-۱۲ تا ۱۵ نفرو بیشتر در انها زندگی می نمایند. در حالی که مواد غذای در اینجا مناسب تربن قیمت را نسبت به خیلی از کشورها دارد اما این کار گران اغلب غذا ی ارزان ، بی کیفیت و درجه چندم را استفاده می نمایند.
بیشتر این کارگران گرفتار خستگی های مزمن روانی و فشارهای روحی اند
تنها تفریح که آنها دارند میله های مختصر آخر هفته ، سفرهای اطراف شهر(کمپینگ ) ، رفتن به کازینو( قمار خانه ها ) یا مصرف الکل می باشند .
اکثرن درتصویری که کارگران افغانستانی مقیم استرالیا برای خانواده ها و بازماندگان شان در افغانستان از خود به نمایش میگذارند با وضعیت که این جا دارند هیچ گونه همخوانی دیده نمیشود . این جماعت درحقیقت مورد استثمار دوجانبه قرار میگیرند، ۱ – توقعات بیجا و اشباع ناپذیری بازماندگان شان در افغانستان ۲ – فشار مستمر وطاقت فرسای کارفرما در استرالیا
وضعیت تاسف بار و فراموش شده ی این معیشت سازان فداکار تا امروز در هیچ جایی انعکاس نیافته است.
پ ن : این موضوع شامل وضعیت همه این کارگران نمیشود.موارد متفاوت نیز وجود دارند.

بشیر بختیاری

794بازدید

کامنت بسته شده است.