کاری بند وسدخاکی نوکریزحوتقول امروزاغازگردید

عزیزالله جاغوری ۱:۲۵ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
کاری بند وسدخاکی نوکریزحوتقول امروزاغازگردید

کاری بند وسدخاکی نوکریزحوتقول امروزاغازگردیدScreenshot_۲۰۲۰۰۷۰۱-۱۷۵۴۱۶_1

طلوع امروز رنگ و زیبایی دیگری داشت؛ تعامل، همکاری و سازندگی

از چندی به این طرف اراده و تصمیم عمومی برای کارهای زیربنایی و به خصوص مهار و کنترل آب های سرگردان در جاه جای جاغوری به راه افتاده که خود نحوی ترویج فرهنگ نیکوکاری است. از پاتو شروع تا انگوری و اینک حوتقل زیبا
امروز یوم چهارشنبه، مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۹، کار بند خاکی “نوکاریز”، واقع در غربی ترین منطقه ی حوتقل( بیدک) با حضور ریش سفیدان، جوانان، اشخاص خیر و عموم مردم محل، آغاز شد.

این پروژه با حمایت مالی اندک که از سوی مردمان محل جمع آوری گردیده بود، آغاز شد. برای تکمیل این پروژه ی حیاتی نیاز به بودجه زیاد می باشد که از توان مردمان محل و ذینفع خارج بوده؛ لذا از تمام دوستان خیر و متمول خواهشانه تقاضا می شود که با تعاون و همکاری شان در تکمیل این کار نیک سهم بگیرد.

پیشاپیش قدردان احسان تان هستیم

هادی احمدی

220بازدید

کامنت بسته شده است.