کاری که سزاوار ستایش است

عبدالله وطندار ۱۰:۰۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

کاری که سزاوار ستایش است

داکتر عبدالله تحلیف کرد، و با این کارش با جدیت و شهامت (قبلا نداشت) هم در مقابل سرتمبگی و تقلب غنی استاد، و هم در مقابل تهدید های پیدا و پنهان امریکایی ها. این کار عبدالله دور از انتظار و ستودنی بود. گرچند نه او و نه جمهوری اسلامی افغانستان که به پایان عمرش نزدیک می شود، کار زیادی برای مردم انجام نخواهد داد، اما اگر او و تیمش در مقابل قومی شدن قدرت در افغانستان نیاستند، خلیلزاد و اشرف غنی و طالبان به شکلی از اشکال و بر اساس مصلحت قبیلوی با هم کنار خواهند آمد، و روزگار دیگران را تیره و تار خواهند کرد.

روشن است که اشرف غنی حمایت خلیلزاد و امریکا را با خود دارد، اما داکتر عبدالله و تیمش، جایگاه و پایگاه مردمی دارند. در پایگاه مردمیی که غنی ادعا دارد طالب خواب است و حتی از زمین های پدری غنی عشر می گیرد. اگر عبدالله و تیمش از تندگویی ها و تهدیدهای امریکایی ها و خلیلزاد نترسند، و جدی و محکم استاد شوند، آنها هیچ کاری نمی توانند که برای عبدالله و تیمش کشنده باشد. تحلیف عبدالله، او را در جایگاه متفاوت و مهمی قرار داده است، و عقب نشینی از اینجا و با دست آورد کم، می تواند برای او و تیمش و کل حوزه های ضد طالب، بسیار سنگین و پرپیامد باشد.

ساده ترین و بی ضررترین کار آن است که آدم از جایگاه میانه و از بلندای اخلاقی، هر دو طرف را محکوم کند، اما شخصا فکر می کنم هرکسی و هر تیمی که بتواند در مقابل قومی شدن کامل قدرت در افغانستان بیاستد، کار بزرگی کرده است و سزاوار ستایش است.

-

59بازدید

کامنت بسته شده است.