کار ادامه دارد چشم براه همت دوستان هستیم

مدبریت ۹:۵۰ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
کار ادامه دارد چشم براه همت دوستان هستیم

کار ادامه دارد چشم براه همت دوستان هستیمScreenshot_۲۰۲۰۱۱۲۹-۱۳۲۵۳۶_1

۱- دست اندر کاران ساخت ترمیم سرک عمومی غرب جاغوری به منظور هماهنگی های بیشتر دیداری با مردم منطقه داشتند تا ادامه کار را با قدرت هرچه تمامتر ادامه بدهند این بازدید صورت گرفته که در ادامه خواهی خواند.

۲- از بردران مخصوصا برادران که درخارج از کشور هستند، بویژه بردران اروپایی واسترالیایی، که از منطقه هستند انتظار داریم نسبت به این کار خیر احساس مسولیت کند زمستان در پیش رو است اگر سرک درست نشود برادران شما در منطقه اگر کدام مریض داشته باشد ان وقت نمیتواند ان را به مرکز برساند. سرک منطقه حیاتی است. انتظار داریم دوستان که در انجا هستند با همدیگر ارتباط گرفته، اقدام به جمع اوری کمک کند. این کار، کار یک فرد، یک نفر نیست. ازان طرف داد خلق هم داد خدا است مخصوصا در چنین امری حیاتی.

شما میتوانید از طریق جناب اقای شیرزاد مستقیم با برادران منطقه در ارتباط شوید شماره واتساب جناب اقای شیرزاد قرار ذیل است ۰۷۸۱۷۲۷۸۵۱

این گزارش را جناب اقای رحمت الله فرستاده وامروز با جناب اقای شیرزاد در رابطه با پیگیری کارها صحبت کردم ایشان نیز از دید باز با مردم منطقه صحبت کردند. که توجه شما به خواندن این گزارش جلب می نمایم.

***

دست بوس قومای عزیز.
به منظور جلب حمایت و بسیج سازی مردم برای اعمار و ترمیم سرک غرب جاغوری فعالیت های ذیل صورت گرفته است.
۱. اسامی قریه دار محمد انور حیدری، رحمت الله مختار و نثاراحمد شیرزاد در روز جمعه و جمعه شب در ترکیب تیم اول از منطقه نیقول و علیاد بازدید نموده با جمعی از برادران خردگ جلگه پیرامون کار سرک و راه کار های اتحاد و همبستگی میان مردم صحبت نمودند. مردم محترم نیقول، سرخ دیره و علیاد همگی یک صدا ازین اقدام نیک حمایت شانرا اعلان نمودند.
۲. به روز شنبه هفته جاری اسامی قریه دار محمد انور حیدری، رحمت الله مختار و نثاراحمد شیرزاد، محمد عسی پیمان و سکندر بهزاد در ترکیب تیم دوم همراه با مردم شریف مناطق شینیه، گیرو، بلند آغیل علیاد و بلندگ پیرامون موضوع متذکره صحبت نمودند. دراین جلسات همه اهالی محترم غوغه آنچنان که توقع می رفت همه یکصدا ازین اقدام شایسته همایت شانرا اعلان کردند و قرار شد سراز امروز یک شنبه همه روزه دو تیم ۱۲ نفری همرا با بیل مکانیکی کار را آغاز نمایند.
۳. محترم قریه دار محمد انور حیدری همرا با آقای علی زاده از شینیه،
کربلای جمعه از خرپران منگل ازمیرشیدی آته محسن از بلند آغیل از مناطق خیرو، شیرداغ، گومست، گورو، دادی، دیبیرکه جاغ و سیرو باز دید به عمل آورده و از آنها خواستار کمک برای اعمار و ترمیم سرک غرب جاغوری گردید. اهالی محترم مناطق متذکره وعده دادند که طبق توان ازین کار خیر و عام المنفعه حمایت نموده کمک های مالی شانرا بواسطه نمایندگان شان به مسئولین مالی سرک غرب جاغوری تقدیم خواهد کرد.
امیدواریم اقدامات فوق موجب بسیج همگانی مردم جهت ترقی و انکشاف منطقه و مایه اتحاد و همبستگی مردم محروم و ستمدیده هیچه و مناطق همجوارش گردد.
و من الله توفیق.
رحمت الله مختار
#جاغوری
#غرب_جاغوری
#هیچه
#سرگ

***

همچنین جناب اقای شیرزاد در صفحه خود نوشته :

دو روز را به جوانان وموی سفیدان دیارم گزراندیم از اولیاد نیقول گرفته تااولیاد غوغه از صحبتها شرین تجربه های تلخ زندگی قیصه کردیم و بلاخره تصمیم براین شد که باید تعمیر سرک قول جنگل بطورجدی کارودرقسمت مالی شان هم ازخوردبزرک سهیم شویم که روزانه منظم دو گروپ بیست چهارنفری هرروز حاظر باشد در وقت معین جهان سپاس از مهمان نوازی شان شب اول در اولیاد نیقول خانه جناب پیمان یکی از جوان بسیارورزیده کشور ما بودیم شب دوم در بلندک غوغه خانه قومندان صیب برکت باختر بودیم.

401بازدید

کامنت بسته شده است.