«کدام هویت؟ کدام شوکت؟»

مصطفی خرمی ۴:۰۳ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
«کدام هویت؟ کدام شوکت؟»
«کدام هویت؟ کدام شوکت؟»
****
گروه سرود لیسه معرفت، در روز معلم با پوشاندن «لباس اوغون» کوچی بر تن دو دختر سرود خوان «هزاره»؛ سروده ای مزخرف و تلخی را بر زبان شان جاری ساخته است!!
من «افغانم» همین «هویت» من؟!
همین «تاریخ» و این است«شوکت» من!؟ و…
باید از متولیان این برنامه پرسید: از کدام «هویت»؟ کدام «تاریخ»؟ کدام «شوکت» سخن نموده و می سرایید؟؟؟
آیا واقعا «هویت» ما «افغان است؟؟
آیا واقعا هویت ملی بنام «افغان» در این خرابستان شکل گرفته است؟
ای کاش این«هویت» مجعول، منفور و منفی واقعا به نام هویت ملی در این خرابستان شکل گرفته بود!؟ و ما روی امنیت، آرامش، رفاه و اندکی آسایش میدیدیم! و ما به اندک حق و حقوق شهروندی پذیرفته شده بودیم! و ما را به جرم هزاره بودن در هر کوی و برزن و جاده و مراکز عبادی و آموزشی قتل عام نمی کردند و ای کاش…!؟
در آن صورت من نیز موافق بودم که این «تاوان» جبران ناپذیر را در برابر آن دست آورد ها به راحتی بپردازم؛ به راحتی«هویت» آزرگی خود را«قربانی» و انکار نموده و به زیر چتر منفور هویت ملی«افغان» پناه ببرم؟؟
q
****
کاش به این دخترکان معصوم گفته می شد:
- «افغان»ها همان های اند که در دیروز تاریخ از کشته های اجداد من و تویی «هزاره» پشته ها ساختند!
- «افغان» همان های اند که ۶۲ در صد مردم ما را در یلغار عبدالرحمان خونریز نابود کردند، از سر سردران این قوم «کله منارها» ساختند! سرزمین های حاصلخیز ارزگان، دایه چوپان، خاکیران و…! در برابر قتل عام تان به اوغان های کوچی مهاجر واگذار نمودند!؟
- افغان همان های اند که در امروز معاصر، از «تبسم هفت ساله تا آجی هفتاد ساله» را سبوعانه سر بریدند!؟ و هزاران جوان دیگر ما را در انتحارها، انفجار ها و… روانه سینه قبرستان نمودند!؟
- افغان ها همان حاکمانی اند که با تبانی روبه هان پیش گرگ، همین دیروز به غور حمله نموده و با کشتار غیر نظامیان هزاره می خواستند تنها نگهبان و حافظ امنیت مردم هزاره را دستگیر یا روانه گورستان نمایند و…!؟
- کاش می شد که به متولیان این برنامه فهماند که به این دختران معصوم تلقین «دروغ» نکنند زیرا :
ما افغان نیستیم، بیرار جان، ما افغانستانی هستیم! افغان یعنی اوغوو، یعنی پشتون! به راستی چرا به راحتی به زیر چتر «افغان» منفور پناه برده اید!؟ با توجیه حفظ «وحدت ملی»؟ یا با پندار غلط و دروغین «هویت ملی»؟؟
خوب است بیرار جان بدانید که؛ افغان ها در طول صدها سال با نسل کشی، ویرانی، اسارت و تباهی و… نتوانستند هویت منفور شان یعنی “افغان” را بر ما تحمیل کند، حال با شعار «وحدت و هویت دروغین ملی» چه راحت ما را “خر” نموده اند که خود با افتخار ترانه بخوانیم و خود را “افغان” بنامیم!؟
rr-660x330
*****
یادآوری: عکسها تزیینی است: رخت «افغان کوچی» در بر دخترکان هزاره!؟ لباس آزرگی و خودی بر تن دختران هزاره! کدام زیبنده، مقبول و مناسب است؟؟
****
م، خرّمی
۲۲ میزان ۱۳۹۷
673بازدید

کامنت بسته شده است.