کلنیک صحی اساسی سید احمد علودال به ارزش ۱۲۰۰۰۰ هزار دالر آمریکای خط اندازی شد!

عزیزالله جاغوری ۵:۴۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
کلنیک صحی اساسی سید احمد علودال به ارزش ۱۲۰۰۰۰ هزار دالر آمریکای خط اندازی شد!

syidکلنیک صحی اساسی سید احمد علودال به ارزش ۱۲۰۰۰۰ هزار دالر آمریکای خط اندازی شد!
_________________________________________
طی یک سفر رسمی با هیات مرکب از،داکتر صاحب احمد شاه،معاون ریاست صحت عامه غزنی،داکتر صاحب نسیم خان و مدیر صاحب محمد امین خان از ریاست صحت عامه و انجنیر صاحب نصرت از ریاست احیا وانکشاف دهات با حضور ولسوال صاحب جاغوری قوماندان صاحب امنیه مدیر صاحب سکتوری،کلینک صحی سید احمد علودال را به ارزش یکصدو بیست هزار دالر آمریکای از طریق بودجه انکشافی وزارت صحت عامه پرداخت میگردد.
واین تعمیر بصورت اساسی توسط شرکت ساختمانی خیر زاده در مدت هفت ماه تکمیل میشود،نا گفته نباید گذاشت که از همکاری های قریه صاحب بهادری، قریه دار صاحب فهیمی،الحاج غلام سرور رضای شخصیت محبوب داکتر قیوم مدیر صحت عامه جاغوری،جناب ولسوال جاعوری،داکتر احمد شاه، داکتر صاحب نسیم و بخصوص ریس صحت عامه داکتر صاحب ضیاه گل،کمیته سکتوری صحت و ریس مالی وزارت صحت عامه ماستر سعادت،داکتر صاحب رضا علودال که در قسمت پیگیری این این بنای خیر زحمت کشیده از همه شان تقدیر و تشکر ی نموده و برای مردم سربلند سید احمد علودال مبارک میگویم.
بدرود
حسن رضا یوسفی
وکیل مردم غزنی در شورای ولایتی

بنیاد شهید علم بهرامی نیز در این باره می نویسد :

کلینیک صحی یا درمانگاه قریه علیسید که توسط خیرین کویتی اعمار گردیده بود، از سوی وزارت صحت عامه افغانستان به صورت رسمی راجستر شد و در عین حال مصوب گردیده که ساختمان فعلی این کلینیک به صورت معیاری تکمیل و توسعه داده شود.

برای تکمیل آن بودجه ای به مبلغ یک لک و بیست هزار(۱۲۰/۰۰۰) دالر اختصاص داده شده است که به صورت اصولی تجهیز و توسعه داده می شود. این مبلغ از محل بودجه انکشاف دهات وزارت صحت عامه تامین شده است. در قرارداد جدید قید گردیده که کار آن، توسط شرکت ساختمانی خیرزاده، به مدت هفت ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

از کسانی که در این کار سهم داشته اند؛ خصوصا ازبانیان اولیّه و وکلای شورای ولایتی و پارلمان و داکتران و متنفذین منطقه عمیقا و با کمال احترام و امتنان تقدیر و تشکر می کنیم.

در بین مردم این نگرانی وجود دارد که به دلیل فساد اداری و نبود نظارت سالم ممکن است که هزینه کلان این پروژه به جا و به تناسب کار به مصرف نرسد و توسط افراد طمع کار حیف و میل شود.

587بازدید

کامنت بسته شده است.