کویته: مردم با جنازه های عزیزانش در علمدار رود به تحصن نشسته اند.

بشیر عاقلی ۱۲:۱۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
کویته: مردم با جنازه های عزیزانش در علمدار رود به تحصن نشسته اند.

کویته: در پی  سانحه مستونگ مردم یک بار دیگر با ۲۵جنازه عزیزانش در علمدار رود به تحصن نشسته اند. مردم از حکومت خواسته است که فورا در مناطق مستونگ و درینگر عملیات نموده و تروریستها را به کیفر کردارش برساند. اگر حکومت به در خواست مردم جواب مثبت ندهد، دفتر گورنر(فرمانده) و وزیر اعلی (سر وزیر) را محاصره خواهد کرد.

810بازدید

کامنت بسته شده است.