گزارش از باشگاه ورزشی فرهنگی شهید تبسم جاغوری به مناسبت دومین سالیاد شهدای مسافران زابل (شهید تبسم وهمراهانش )

عزیزالله جاغوری ۴:۲۸ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش از باشگاه ورزشی فرهنگی شهید تبسم جاغوری به مناسبت دومین سالیاد شهدای مسافران زابل (شهید تبسم وهمراهانش )

گزارش از باشگاه ورزشی – فرهنگی شهید تبسم جاغوری به مناسبت دومین سالیاد شهدای مسافران زابل (شهید تبسم وهمراهانش ) Screenshot_۲۰۱۷۱۱۱۹-۱۹۵۲۵۰_1

دو سال از فاجعه درد ناک سربریدن مسافرین بی گناه، کودک ٩ ساله، شهید شکریه تبسم وهمراهانش در دشت زابل گذشت. این فاجعه جامعه افغانستان را عمیقاً به خشم آورد و جهان شاهد حضور بی سابقه مردم معترض در خیابان های کابل شد عدالتخواهان خواستار پاسخگویی صاحبان قدرت نسبت به این فاجعه درد ناک شدند متاسفانه ارگ نشینان به اعتراض شهروندان نه تنها بی تفاوت ماندن بلکه با سیاست تبعیض سیستماتیک علیه مردم هزاره و محروم نگه داشتن آنان از برنامه‌های انکشافی بزرگ در راستای سیاست یکسان با تروریست ها حرکت می کنند.received_1967596006831533
باشگاه ورزشی – فرهنگی شهید تبسم جاغوری به عنوان یک نماد ملی جامعه انسانی در سطح جاغوری برای دست‌یابی به عدالت، توسعه رفاه عمومی… تقریبا یک سال است که فعالیت های خود را در بخش ورزش آغاز نموده تا بتواند از طریق این نماد ملی وحدت و همدلی را میان تمام مردم افغانستان ایجاد نموده وحاکمان افغانستان را به دست کشیدن از سیاست تبعیض سیستماتیک علیه شهروندان متقاعد سازد.received_1967596183498182
بناً باشگاه ورزشی – فرهنگی شهید تبسم جاغوری برنامه ای بزرگداشت از شهدای زابل (شکریه تبسم )را به وجه احسن برگذار نمود که مورد استقبال تمام مردم جاغوری و خانواده شهدا قرار گرفت.received_1967597046831429
در اخیر از حضور پدر گرامی شهید شکریه تبسم ، ولسوال محترم جاغوری ، معاون صاحب اداری قومندان امنیه جاغوری ، علما ،موسفیدان ، روشنفکران ، جوانان ، نوجوانان جاغوری جهان سپاس که دعوت ما را قبول کرد و برنامه ما رنگ دیگری را بخود گرفت
جمعه : تاریخ ١٣٩۶/٨/٢۶
فرستنده : داکتر محمد فاضل وفا

720بازدید

کامنت بسته شده است.