گزارش بیستم از جاغوری

۷:۱۵ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیستم از جاغوری

گزارش بیستم از جاغوریFB_IMG_1542955480453_1_1
۱. دقیق سه هفته قبل در شب چهارشنبه ۱۶ عقرب، طالبان از دو ناحیه اوتقول و داوود بر جاغوری حمله کردند.
۲. جاغوری در طول هفده سال از امن ترین مناطق افغانستان بود که طالبان این امنیت را برهم زد و هزران نفر را آواره و خانه ها را تاراج و راه ها را مین گزاری و در منطقه رعب و وحشت ایجاد کردند.
۳. از گزارش های شاهدان عینی چنین بدست میایند که پیش قراولان و تیم اول طالب برخوردش خیلی خوبند و به افراد ملکی کاری ندارند، اما تیم دوم خشن اند و اهل تاراج و تیم سوم وقتی وارد عمل می شوند که یا شکست بخورند و یا احتمال عدم موفقیت بدهند؛ این تیم اهل تخریب و مین گزاری است.
۴. از جاغوری خبر خاصی گزارش نشده است و غرب جاغوری شبی آرامی را همراه با رگبار پراکنده باران سپری کرد.
۵. امروز مردم جاغوری جهت انسجام و هماهنگی بیشتر و کمک به مناطق آسیب پذیر در سنگماشه جلسه دارند.
۶. طبق گزارش تایید نشده برخی از شاهدان عینی که با طالبان هم کلام شده اند می گویند: طالبان به زبان ایرانی صحبت میکردند و برخی از طالبان محلی بودند.
بابه چهارشنبه
۷/ ۹ / ۹۷

134بازدید

کامنت بسته شده است.