گزارش بیست و سوم از جاغوری

۱:۰۵ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و سوم از جاغوری

گزارش بیست و سوم از جاغوری FB_IMG_1542873226071
۱. در پاتو طالبان به ندرت در سبزسنگ دیده میشود، طالبان به مردم پیام داده است بیایید خانه های خود را تسلیم شویید. بیشترین بیجاشدگان در پاتو از منطقه کاریز است که در حدود ۱۰۰ خانه در آن زندگی میکردند. تنها پایه ی انتن مخابرات در پاتو پایه سلام بود که توسط طالبان تخریب شده است. در کنار پایه سلام پاتو، پایه اتصالات بابه، پایه روشن و اتصالات سرلومان نیز آتش زده شدند.
۲. قرار است مکاتب پاتو(دو لیسه، دو متوسطه و دو ابتدائیه) روز شنبه شروع شود.
۳. مسجد جامع حضرت فاطمه زهرا پایگاه طالبان بوده و شاهدان عینی گزارش کردند: از مسجد مذکور طالبان اعلان کردند که طالبان فقط با دولتی ها کار دارند و با مردم عادی کاری ندارند.
۴. در مناطق مختلف گزارش ها حاکی از این است که مردم در حین ترک خانه های خود رمه های گوسفند را در کوه و صحرا رها کردند که برخی آن طعمه گرگ و شغال گشتند.
۵. تعداد از خانه های رها شده یا توسط طالبان تاراج و یا توسط معتادان و دزدان به غارت و سرقت رفتند.
۶. در پاتو طالبان در حدود سه روز ماندند و پایگاه خود را در مسجد جامع بازار پاتو قرار داده بودند. طالبان از مسجد اعلان میکردند که ما با دولتی ها کار داریم و به شما کار نداریم.
۷. پاتو ۵۸۰ خانواده است و دارای ۹ ملابستی است.
۸. دوستان قوم گرایی در تمام افغانستان و از جمله در جاغوری وجود دارد و این یک واقعیت است. به جای ناراحت شدن، خوب است در فکر چاره بود.
پاتو – آب برده
پنج شنبه ۸/ ۹/ ۹۷

192بازدید

کامنت بسته شده است.