گزارش بیست و ششم از مالستان

۴:۰۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و ششم از مالستان

گزارش بیست و ششم از مالستانFB_IMG_1542955480453_1_1
۱. مالستان کاملا امن گردیده و برخی از پسته های دولتی در اطراف مالستان در مناطق تهدید مستقر گردیده است.
۲. کوتل های مین گزاری در مالستان کاملا پاکسازی شده است.
۳. مکاتب مالستان شروع به فعالیت نموده است.
۴. بازارهای مالستان رونق قبلی خود را بازیافته است.
۵. از جاغوری خبر خاصی نیست.
آخرین گزارش از جاغوری و مالستان

161بازدید

کامنت بسته شده است.