گزارش بیست و ششم از مالستان

محمد جواد برهانی ۴:۰۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و ششم از مالستان

گزارش بیست و ششم از مالستانFB_IMG_1542955480453_1_1
۱. مالستان کاملا امن گردیده و برخی از پسته های دولتی در اطراف مالستان در مناطق تهدید مستقر گردیده است.
۲. کوتل های مین گزاری در مالستان کاملا پاکسازی شده است.
۳. مکاتب مالستان شروع به فعالیت نموده است.
۴. بازارهای مالستان رونق قبلی خود را بازیافته است.
۵. از جاغوری خبر خاصی نیست.
آخرین گزارش از جاغوری و مالستان

129بازدید

کامنت بسته شده است.