گزارش بیست و نهم از جاغوری

۵:۳۹ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و نهم از جاغوری

گزارش بیست و نهم از جاغوریFB_IMG_1543917642204
۱. در بسیاری از مکاتب، امتحانات سالانه جاری است، اما در برخی از مناطق سر مرزی هنوز مکاتب شروع بکار نکرده است.
۲. بجز دو نقطه کوچک که گاهی طالبان سرک میکشند سایر مناطق جاغوری کاملا آزاد شده است. دوستان بیجاشده شایسته است تا زمستان نشده با شتاب بیشتر خانه، قریه و منطقه خود را گرم نماید.
۳. موی سفیدان منطقه همجوار با شرمندگی سخن از صلح و آشتی زدند، آنها بارها عهد شکسته اند و اکنون باید در قدم اول خسارات جانی( بیش از صد شهید)، هزینه آواره گی، خسارت مالی و… مردم را پرداخت کند آنگاه میتوان وارد فاز گفتگو گردید.
۴. دیروز جمعه در مسجد اوتقول، مراسم گرامیداشت و فاتحه از شهدای منطقه را برگزار کردند. بازماندگان جای خالی شهدا را نظاره کردند و یاد و خاطره آنها را گرامی داشته دوباره قدبرافراشتند و زندگی را از سر گرفتند.
۵. در میان شهدای اوتقول شهید عزیزی قرار دارد که بیل میکانیکی ساخته بود. زنده یاد پسر آهنگر و بی سواد بود و آرزو داشت طی مراسمی از اختراع و ابتکارش رونمایی کند اما …
۶. فعلا منطقه جاغوری آرام است اما هنوز سنگرهای مقاومت در حال آماده باش کامل بسر میبرند.
۱۷ قوس کابل

815بازدید

کامنت بسته شده است.