گزارش بیست و هفتم خدا حافظ جاغوری

برهانی محمد جواد ۷:۵۹ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و هفتم خدا حافظ جاغوری

جواد برهانی:
گزارش بیست و هفتم خدا حافظ جاغوریFB_IMG_1542955480453_1_1
دو هفته در سخت ترین روزها در جاغوری مشغول تهیه گزارش شدم. هیچ گاه جاغوری و جاغوریان را اینگونه رنجور، افسرده و لاغ ندیده بودم. دیو سیاه، روشنایی را نشانه گرفته بود و امن ترین ولسوالی کشور را از هر سو مورد حمله قرار دادند. جاغوری که با قلم، کتاب و کتابخانه انس یافته بود و از تفنگ، تیر و خشونت نفرت یافته بود بار دیگر سپاه جهل به وی فهماند که نمی توان در میان آتش و جنگ بدون تفنگ زندگی کرد.
جاغوریان هیچ گاه چنین آواره نشده بود و فکر هم نمی کرد که روزی همه ی زندگی اش را به امان خدا بسپارد و خود آواره دیار غربت گردد. صداهای ممتد و خشن جنگ، صدای آموزش در مکاتب، دارالمعلمین و حوزه ها را زیر گرفته بود.
اکنون مردم بر می گردند، گوسفندها و حیوانات تلف شده و خانه های به تاراج رفته اش را می بینند. دانشگاه خاتم النبیین هم باز شده است و دوباره ده ها استاد دانشگاه سفره دانشش را پهن کرده و متواضعانه در خدمت محصلان گذاشته اند. جا دارد از همه دوستان و قوای دولتی، شخصیت های سیاسی، وکلای محترم غزنی، وکیل عرفانی، احمد بهزاد، تورن رمضان، رئیس ارکان و از همه کسانی که دلش برای جاغوری، مالستان و ارزگان سوخت و قدمی برداشت، تشکر کرد.
البته هنوز مشکلات دو ولسوالی بصورت کامل حل نشده است و لانه های تروریست در اطراف ولسوالی های مذکور وجود دارد و راه های منتهی به آن نیز نا امن است که امید است در این مورد توجه جدی گردد.
شنبه ۱۰/ ۹/ ۹۷ کابل

669بازدید

کامنت بسته شده است.