گزارش بیست و چهارم از جاغوری

۷:۱۲ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و چهارم از جاغوری

گزارش بیست و چهارم از جاغوریFB_IMG_1543561069223_1
۱. اوضاع جاغوری تقریبا به حال عادی بر میگردد و بجز حضور تانکها و نظامیان، مرکز جاغوری حالت عادی به خود گرفته است.
۲. در سرمرزها هنوز اوضاع به حالت عادی بر نگشته است و جنب و جوش گذشته اش را نیافته است.
۳. قرار بود دیروز بنا بر درخواست مو سفیدان رسنه و سایر مناطق همجوار در ناوه نشستی برگزار گردد که به خاطر عدم هماهنگی درست این نشست برگزار نشد.
۴. دیروز دو نفر جاسوس در جاغوری دستگیر شدند که در بازداشت و توقیف میباشد.
۵. خانه های مجلل زیادی با پول مسافران خارجی در جاغوری ساخته شده اند که اکنون یا پیر زن و میر مرد در آنجا زندگی میکنند و یا رها گردیده است.
۶. مساجد جاغوری بسیار زیبا و با شکوه ساخته شده که اکثر آن بدون استفاده مانده و قفل است. به ندرت مسجدی میتوان یافت که در آن اذان داده شود و یا نماز جماعت و دعا بر پا باشد.
۷. در اکثر مجالس جاغوری سخن زیاد گفته میشود اما عمل بسیار کم اند.
۸. قرار است رادیو جاغوری مشکل شان به زودی حل گردد و نشرات خود را از سر بگیرد.
۹. در حدود هشتاد درصد مردم جاغوری زندگی اش وابسته به خارج است. در یکی از مساجد اوتقول جدول درآمد و مصرف مردم به زیبایی ترسیم شده بود که در تصویر میبینید.
۹/ ۹/ ۹۷
جمعه سنگماشه

830بازدید

کامنت بسته شده است.