گزارش بیست و یکم

۷:۱۸ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و یکم

گزارش بیست و یکمScreenshot_۲۰۱۸۱۱۱۱-۱۰۱۹۳۶_1
۱. امروز چهارشنبه در مسجد مهدیه جلسه با حضور مردم جاغوری برگزار گردید. در این جلسه بر حفظ اتحاد و همکاری با مناطق مرزی تاکید شد.
۲. پاتو هم وضعش رو به بهبود است و طالبان به ندرت تا نزدیک سوز سنگ را روزانه میاید.
۳. افغان های مناطق رسنه و جنگلی خواهان صلح و مذاکره شده اند اما مردم جاغوری هنوز پاسخ نداده اند.
۴. مکاتب بابه، قرار است روز شنبه باز گردد.
۵. از مناطق مختلف هیچه متاسفانه خانواده های زیادی بیجا شدند.
۶. سنگماشه شلوغ شده است و هر روز شلوغ تر میشود.
۷. هوا روزها خیلی گرم و آفتابی و شبها سرد است.
سنگماشه ۷/ ۹/ ۹۷

154بازدید

کامنت بسته شده است.