گزارش دهم از جاغوری

۶:۵۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش دهم از جاغوری

گزارش دهم از جاغوریFB_IMG_1542955480453_1

۱٫ به سمت لومان رفتیم و در بازار لومان توقف کردیم. زندگی به حال عادی بر میگردد. دوکاندارها میگوید که کاسترها و سایر موتر های خورد از این طرف خالی و از آن طرف روزانه در حدود ۶ کاستر بیجاشدگان را دوباره به جاغوری میاورند.
۲. شب گذشته بعد از درگیری چند ساعته که سر شب در بابه اتفاق افتاد و یک شهید بنام محمد نعیم فرزند اسحاق از چارشنبه چهل باغتوی پشی داشت دیگر شب آرامی را سپری کرد. جنگ شب گذشته سه زخمی سطحی داشت که خطری نبوده است. دشمن تلفات زیاد داشته که تا بیست نفر هم گزارش شده است و در حدود ۷ جنازه مشاهده شده است.
۳. جاغوری هر روز بهتر از قبل به حالت عادی بر میگردد، احتمالا مکاتب از فردا باز گردد.
۴. در لومان مکاتب باز شده است.
۵. امروز در چهل باغتو تشییع جنازه شهید نعیم میباشد و اکنون به آن سمت حرکت میکنیم.
تا گزارش بعد حدا نگهدار
لومان۲/ ۹/ ۹۷

532بازدید

کامنت بسته شده است.