گزارش سوم؛ حضور طالبان در مسیر راه جاغوری

برهانی محمد جواد ۱:۰۲ ب.ظ ۱
گزارش سوم؛ حضور طالبان در مسیر راه جاغوری

گزارش سوم؛ حضور طالبان در مسیر راه جاغوریFB_IMG_1542955480453_1_1
۱. از کابل وقتی به سمت جاغوری مانند هرجای دیگر حرکت میکنیم، بزرگترین نگرانی ما، حضور طالبان در مسیر راه است. در افغانستان برخی مناطق از جمله شاهراه ها فقط توسط طالبان اداره میشود و برخی مناطق دیگر فقط توسط دولت و برخی بصورت مشترک که اگر روز دولت تسلط دارد، شب امارت اسلامی شاهراه را در تصرف خود دارد.
۲. ترس طالب از یکسو و ترس دزد از سوی دیگر، مسافر را بیشتر به خدا نزدیک کرده و او را به گفتن ذکر و دعا مشغول میدارد.
۳. در چشمه سالار رسیدیم و اولین گروه طالبان را مشاهده کردیم که در کنار یک پل که توسط طالبان از قبل ویران و خراب شده بود، با دارسن نو ایستاده و مطابق گزارش که داشتند موترها را فرمان ایست میدادند. البته طالبان مسافرین عادی را کار ندارد اما با افراد و اسناد دولتی شدید مخالف است.
۴. طالبان، حتی اگر کارت بانک را نزد شما ببیند، جان شما در خطر است، محصل بودن هم در نزد طالبان جرم نابخشودنی است.
۵. سرجنگل کرو هم معمولا طالبان حضور دارد و از موترهای بار مالیات میگیرند.
۶. در منطقه کُدری وسط دشت قرباغ که به دشت وحشت معروف گشته است، همیشه طالبان مسلح حضور دارد و از موترهای که بار هرچند کم هم داشته باشد، پول میگیرند. موتروان کاستر ما را در منطقه کدری متوقف کرد و از موتروان پول گرفته و به وی رسید چاپی و رسمی داد و مسافرین و موتر را مرخص کرد.
هیجده هشت نود و هشت
بابه
برهانی

320بازدید

یک دیدگاه »

 1. راضیه نیازی عقرب ۱۸, ۱۳۹۸ در ۴:۱۲ ب.ظ -

  نام های جاسوس داخل و برون مرزی جاغوری
  از هر قریه یک یا دو نفر مهره های اصلی برای جاغوری
  ۱ ارباب جعفر
  ۲ حامد از اسخوجه لب دریا سنگ ماشه
  ۳ ابراهیم عباسی ار پاطو
  ۴ حکیم نیازی پدرم از چهل باغتو هوقی
  ۵ امان الا احسانی پسر حاجی قربان معاون ولسوالی جاغوری سازمین
  ۶ عزیز الا نیازی پولس از داخل نیرو امنیتی
  ۷ اخند سلمان حیدری از چهل باغتو
  ۸ محسنی از انگوری
  اینها تمامیت خواهی وابسته سیاسی مربوط به حزب اسلامی مربوط به گلبدین حکمت یار در جنک جاغوری پار سال دست داشت
  ناگفته نماند که تعدادی دیکر هم هست که بعد نشر خواهد شد