گزارش سیزدهم از جاغوری

۷:۱۷ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سیزدهم از جاغوری

گزارش سیزدهم از جاغوریFB_IMG_1542955480453_1
۱. یک مرکز فرهنگی مقتدر در جاغوری در حال شکل گیری است.
۲. فعلا بیشترین تهدید سمت غرب جاغوری است.
۳. اوتقول کاملا پاکسازی گردید و تا شام الی خانه باشی حبیب نیروهای دولتی جابه جا گردیده است.
۴. هوا روزها معمولی است و شبها سرد است.
۵. در ارتفاعات جاغوری و مناطق سرد سیر برف باریده است.
۶. سه روز قبل یک نفر از قرقنده هیچه بنام محمد حسین در مسیر درازقول و قرقنده روی مین رفت و شهید شد.
۷. هر منطقه که طالبان به زور و یا با معامله مسلط شده راه های اصلی را مین گزاری کرده است.
۸. پاتو هم جنگ نبوده، هرچند دیروز طالبان تا سیوک را آمده است معمولا آنها روز سرکشک دارد و شب متواری میشوند.
سنگماشه ۳/ ۹/ ۹۷

839بازدید

کامنت بسته شده است.