گزارش سی و هشتم از جاغوری

عزیزالله جاغوری ۴:۴۳ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سی و هشتم از جاغوری

گزارش سی و هشتم از جاغوریFB_IMG_1543917642204
۱. تلفن روشن، در جاغوری دوباره آغاز به کار کرد، امتیاز تلفن روشن در جاغوری این است که تا جای که بنده اطلاع دارم تنها شبکه ی است که در جاغوری خدمات ۳G ارائه میدهد. قبل از روشن، اتصالات نیز آغاز به کار کرده بود. بدین ترتیب اکنون تمام شبکه های مخابراتی در جاغوری فعال گردیده است البته به جز دو پایه اتصالات در بابه و سلام در پاتو که توسط برادران ناراضی! آتش زده شدند و هنوز این دو پایه تعمیر نشده است.
۲. مشکل راه های منتهی به جاغوری و مالستان همچنان حل نشده است و مردم مجبورند به جای هفت صد افغانی کرایه، سه هزار، و به جای شش ساعت، بیست ساعت راه را طی کند تا خود را به جاغوری برسانند.
۳. طالبان هم در راه قرباغ و هم در راه ناور زنجیر انداخته و ضمن گرفتن خاک‌پولی! تذکره های مسافرین را چک میکنند و به مردم جاغوری و مالستان اجازه تردد نمیدهند.
۴. جاغوری تازه کمی نزدیکِ ریلِ پیشرفت شده بود که جنگِ اخیر مردم را از ریل مذکور دور ساخت. دولت تصمیم گرفته بود مقداری از راه جاغوری- قرباغ را پخته کند که با شروع جنگ بهانه ی خوبی پیش آمد و دولت تمام وسائط سرک از قبیل بیل میکانیکی و سایر تجهیزات را به جای دیگر انتقال دادند.
۵. خشکسالی در جاغوری بیداد میکند و در برخی از مناطق آب خوردن به مشکلی پیدا میشود.
کابل ۲۷/ ۹/ ۹۷

186بازدید

کامنت بسته شده است.